Исторически речник
протръгнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
протръгнѫт сѧпротръгнѫ, протрьгнѫ, протьргнѫ, протръгнѹ, протрьгнѹ, протьргнѹпротръгнеш, протрьгнеш, протьргнешпротръгнетъ, протрьгнетъ, протьргнетъ, протръгнеть, протрьгнеть, протьргнеть, протръгнет, протрьгнет, протьргнетпротръгнемъ, протрьгнемъ, протьргнемъ, протръгнемь, протрьгнемь, протьргнемь, протръгнем, протрьгнем, протьргнемпротръгнете, протрьгнете, протьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
протръгнѫтъ, протрьгнѫтъ, протьргнѫтъ, протръгнѹтъ, протрьгнѹтъ, протьргнѹтъ, протръгнѫть, протрьгнѫть, протьргнѫть, протръгнѹть, протрьгнѹть, протьргнѹть, протръгнѫт, протрьгнѫт, протьргнѫт, протръгнѹт, протрьгнѹт, протьргнѹтпротръгневѣ, протрьгневѣ, протьргневѣпротръгнета, протрьгнета, протьргнетапротръгнете, протрьгнете, протьргнетепротръгн, протрьгн, протьргнпротръгн, протрьгн, протьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
протръгнѣмъ, протрьгнѣмъ, протьргнѣмъ, протръгнѣмь, протрьгнѣмь, протьргнѣмь, протръгнѣм, протрьгнѣм, протьргнѣмпротръгнѣте, протрьгнѣте, протьргнѣтепротръгнѣвѣ, протрьгнѣвѣ, протьргнѣвѣпротръгнѣта, протрьгнѣта, протьргнѣтапротръгнѫхъ, протрьгнѫхъ, протръгнѹхъ, протрьгнѹхъ, протръгнѫхь, протрьгнѫхь, протръгнѹхь, протрьгнѹхь, протръгнѫх, протрьгнѫх, протръгнѹх, протрьгнѹхпротръгнѫ, протръгнѹ, протръже, протрьже, протьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
протръгнѫ, протръгнѹ, протръже, протрьже, протьржепротръгнѫхомъ, протрьгнѫхомъ, протръгнѹхомъ, протрьгнѹхомъ, протръгнѫхомь, протрьгнѫхомь, протръгнѹхомь, протрьгнѹхомь, протръгнѫхом, протрьгнѫхом, протръгнѹхом, протрьгнѹхом, протръгнѫхмꙑ, протрьгнѫхмꙑпротръгнѫсте, протрьгнѫсте, протръгнѹсте, протрьгнѹстепротръгнѫшѧ, протрьгнѫшѧ, протръгнѹшѧ, протрьгнѹшѧ, протръгнѫшѫ, протрьгнѫшѫ, протръгнѫша, протрьгнѫша, протръгнѹша, протрьгнѹша, протръгнѫше, протрьгнѫше, протръгнѹше, протрьгнѹше, протръгнѫхѫ, протрьгнѫхѫпротръгнѫховѣ, протрьгнѫховѣ, протръгнѹховѣ, протрьгнѹховѣпротръгнѫста, протрьгнѫста, протръгнѹста, протрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
протръгнѫсте, протрьгнѫсте, протръгнѹсте, протрьгнѹстепротръгнѧхъ, протръгнѧхь, протръгнѧхпротръгнѧшепротръгнѧшепротръгнѧхомъ, протръгнѧхомь, протръгнѧхомпротръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
протръгнѧхѹпротръгнѧховѣпротръгнѧстапротръгнѧсте
протръгнѫт сѧ -протръгнѫ сѧ -протръгнеш сѧ св Разкъсам се, раздера се, прокъсам се вьлѣꙁе же смонъ пет(р)ъ  ꙇꙁ(в)лѣе м(р)ѣжѫ на ꙁемлѭ. плънѫ велꙇ рꙑбъ. съто  пѧть десѧтъ  тр. ꙇ толкѹ сѫшть не протръже сѧ мрѣжа М Йо 21.11 Изч М З А СК Гр σχίζομαι Нвб Срв [из]тръгна, [из]тръгам диал НГер ДА