Исторически речник
протлъковат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
протлъковатпротлъкѹѭ, протлъкѹѫ, протлъкѹѧ, протлъкѹюпротлъкѹш, протлъкѹеш, протлъкѹѹшпротлъкѹтъ, протлъкѹетъ, протлъкѹѹтъ, протлъкѹть, протлъкѹеть, протлъкѹѹть, протлъкѹт, протлъкѹет, протлъкѹѹтпротлъкѹмъ, протлъкѹемъ, протлъкѹѹмъ, протлъкѹмь, протлъкѹемь, протлъкѹѹмь, протлъкѹм, протлъкѹем, протлъкѹѹм, протлъкѹмо, протлъкѹемо, протлъкѹѹмопротлъкѹте, протлъкѹете, протлъкѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
протлъкѹѭтъ, протлъкѹѫтъ, протлъкѹѧтъ, протлъкѹютъ, протлъкѹѭть, протлъкѹѫть, протлъкѹѧть, протлъкѹють, протлъкѹѭт, протлъкѹѫт, протлъкѹѧт, протлъкѹютпротлъкѹвѣ, протлъкѹевѣ, протлъкѹѹвѣпротлъкѹта, протлъкѹета, протлъкѹѹтапротлъкѹте, протлъкѹете, протлъкѹѹтепротлъкѹпротлъкѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
протлъкѹмъ, протлъкѹмь, протлъкѹмпротлъкѹтепротлъкѹвѣпротлъкѹтапротлъковахъ, протлъковахь, протлъковахпротлъкова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
протлъковапротлъковахомъ, протлъковахомь, протлъковахом, протлъковахомꙑпротлъковастепротлъковашѧ, протлъковашѫ, протлъковаша, протлъковаше, протлъковахѫпротлъковаховѣпротлъковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
протлъковастепротлъковаахъ, протлъковахъ, протлъковаахь, протлъковахь, протлъковаах, протлъковахпротлъковааше, протлъковашепротлъковааше, протлъковашепротлъковаахомъ, протлъковахомъ, протлъковаахомь, протлъковахомь, протлъковаахом, протлъковахомпротлъковаашете, протлъковашете, протлъковаасте, протлъковасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
протлъковаахѫ, протлъковахѫ, протлъковаахѹ, протлъковахѹпротлъковааховѣ, протлъковаховѣпротлъковаашета, протлъковашета, протлъковааста, протлъковастапротлъковаашете, протлъковашете, протлъковаасте, протлъковасте
протлъковат -протлъкѹѭ -протлъкѹш св 1. Изтълкувам, разясня, обясня а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа. повѣдаѭ табьнѫ. а не протлъкѹѭ непротлъкованааго. ѹждѫ сꙙ бꙑвшѹѹмѹ ꙁнаменю С 501.24 аште бꙑ добрѣ ꙁскалъ. не бꙑ тако ꙁьлѣ протлъковалъ. аште бꙑ сповѣдалъ. не бꙑ тако невѣрьствовалъ С 512.14 2. Преведа, предам текст от един език на друг прѣпсахъ протлъковавъ от рѹмънска ѧꙁꙑка (ѧꙁꙑка) на гръескъ С 144.25 Изч С Гр ἑρμηνεύω παρερμηνεύω Нвб протълкувам ОА ВА ЕтМл АР