Исторически речник
протвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
протвьнъ, протвьньпротвьнапротвьнѹпротвьнъ, протвьньпротвьнапротвьномь, протвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
протвьнѣпротвьне, протвьнꙑпротвьнпротвьнъ, протвьньпротвьномъ, протвьномьпротвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
протвьнꙑпротвьнѣхъ, протвьнѣхьпротвьнапротвьнѹпротвьномапротвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
протвьнапротвьнѹпротвьнопротвьнапротвьномь, протвьномъпротвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
протвьнапротвьнъ, протвьньпротвьномъ, протвьномьпротвьнапротвьнꙑпротвьнѣхъ, протвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
протвьнѣпротвьнѹпротвьномапротвьнапротвьнꙑ, протвьнѫпротвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
протвьнѫ, протвьнѹпротвьноѭ, протвьноѫ, протвьноѧ, протвьноюпротвьнѣпротвьнꙑпротвьнъ, протвьньпротвьнамъ, протвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
протвьнꙑпротвьнампротвьнахъ, протвьнахьпротвьнѣпротвьнѹпротвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
протвьнꙑ, протвьнꙑ, протвьнопротвьнаго, протвьнаего, протвьнааго, протвьнаго, протвьного, протвьнога, протвьнгопротвьнѹмѹ, протвьнѹемѹ, протвьнѹѹмѹ, протвьнѹмѹ, протвьноомѹ, протвьномѹ, протвьноѹмѹ, протвьнмѹпротвьнꙑ, протвьнꙑ, протвьнопротвьнаго, протвьнаего, протвьнааго, протвьнаго, протвьного, протвьнога, протвьнгопротвьнꙑмь, протвьнꙑмь, протвьнꙑмъ, протвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
протвьнѣмь, протвьнѣемь, протвьнѣѣмь, протвьнѣамь, протвьнѣмь, протвьнѣмъ, протвьнѣемъ, протвьнѣѣмъ, протвьнѣамъ, протвьнѣмъ, протвьномь, протвьномъпротвьнꙑ, протвьнꙑ, протвьнопротвьнпротвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхь, протвьнѣхъ, протвьнѣхьпротвьнꙑмъ, протвьнꙑмъ, протвьнꙑмь, протвьнꙑмь, протвьнѣмъ, протвьнѣмьпротвьнꙑѧ, протвьнꙑꙗ, протвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
протвьнꙑм, протвьнꙑмпротвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхьпротвьнаꙗ, протвьнаа, протвьнаѣпротвьнѹю, протвьноюпротвьнꙑма, протвьнꙑмапротвьно, протвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
протвьнаго, протвьнаего, протвьнааго, протвьнаго, протвьного, протвьнога, протвьнгопротвьнѹмѹ, протвьнѹемѹ, протвьнѹѹмѹ, протвьнѹмѹ, протвьноомѹ, протвьномѹ, протвьноѹмѹ, протвьнмѹпротвьно, протвьноепротвьнаго, протвьннаего, протвьнааго, протвьнаго, протвьного, протвьнога, протвьнгопротвьнꙑмь, протвьнꙑмь, протвьнꙑмъ, протвьнꙑмъпротвьнѣмь, протвьнѣемь, протвьнѣѣмь, протвьнѣамь, протвьнѣмь, протвьнѣмъ, протвьнѣемъ, протвьнѣѣмъ, протвьнѣамъ, протвьнѣмъ, протвьномь, протвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
протвьно, протвьноепротвьнаꙗ, протвьнаа, протвьнаѣ, протвьнаѧпротвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхь, протвьнѣхъ, протвьнѣхьпротвьнꙑмъ, протвьнꙑмъ, протвьнꙑмь, протвьнꙑмь, протвьнѣмъ, протвьнѣмьпротвьнаꙗ, протвьнаа, протвьнаѣ, протвьнаѧпротвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
протвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхьпротвьнѣпротвьнѹю, протвьноюпротвьнꙑма, протвьнꙑмапротвьнаꙗ, протвьнаа, протвьнаѣ, протвьнаѧпротвьнꙑѧ, протвьнꙑꙗ, протвьнѫѭ, протвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
протвьнѣ, протвьнопротвьнѫѭ, протвьнѹю, протвьноѭ, протвьноюпротвьнѫѭ, протвьноѫ, протвьноѧ, протвьноюпротвьнѣпротвьнꙑѧ, протвьнꙑꙗ, протвьнꙑепротвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнѣхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхь, протвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
протвьнꙑмъ, протвьнꙑмъ, протвьнѣмъ, протвьнꙑмь, протвьнꙑмь, протвьнѣмьпротвьнꙑѧ, протвьнꙑꙗ, протвьнꙑепротвьнꙑм, протвьнꙑмпротвьнꙑхъ, протвьнꙑхъ, протвьнꙑхь, протвьнꙑхьпротвьнѣпротвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
протвьнꙑма, протвьнꙑмапротвьнѣ, протвьнѣшпротвьнѣшапротвьнѣшѹ, протвьнѣшюпротвьнѣпротвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
протвьнѣшемь, протвьнѣшемъпротвьнѣшпротвьнѣпротвьнѣше, протвьнѣшпротвьнѣшь, протвьнѣшъпротвьнѣшемъ, протвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
протвьнѣшѧпротвьнѣшпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхьпротвьнѣшапротвьнѣшѹ, протвьнѣшюпротвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
протвьнѣе, протвьнѣ, протвьнѣшепротвьнѣшапротвьнѣшѹ, протвьнѣшюпротвьнѣе, протвьнѣ, протвьнѣшепротвьнѣшапротвьнѣшемь, протвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
протвьнѣшпротвьнѣе, протвьнѣпротвьнѣша, протвьнѣшпротвьнѣшь, протвьнѣшъпротвьнѣшемъ, протвьнѣшемьпротвьнѣша, протвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
протвьнѣшпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхьпротвьнѣшпротвьнѣшѹ, протвьнѣшюпротвьнѣшемапротвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
протвьнѣшѧ, протвьнѣшѫ, протвьнѣшепротвьнѣшпротвьнѣшѫ, протвьнѣшѧ, протвьнѣшѹпротвьнѣшеѭ, протвьнѣшеѫ, протвьнѣшеѧ, протвьнѣшеюпротвьнѣшпротвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
протвьнѣшѧ, протвьнѣшѫ, протвьнѣшепротвьнѣшь, протвьнѣшъпротвьнѣшамъ, протвьнѣшамьпротвьнѣшѧ, протвьнѣше, протвьнѣшѫпротвьнѣшампротвьнѣшахъ, протвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
протвьнѣшпротвьнѣшѹ, протвьнѣшюпротвьнѣшамапротвьнѣ, протвьнѣшпротвьнѣшаго, протвьнѣшаего, протвьнѣшааго, протвьнѣшагопротвьнѣшѹмѹ, протвьнѣшѹемѹ, протвьнѣшѹѹмѹ, протвьнѣшѹмѹ, протвьнѣшюмѹ, протвьнѣшюемѹ, протвьнѣшюѹмѹ, протвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
протвьнѣпротвьнѣшаго, протвьнѣшаего, протвьнѣшааго, протвьнѣшагопротвьнѣшмь, протвьнѣшмь, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмъпротвьнѣшмь, протвьнѣшмь, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмъпротвьнѣпротвьнѣше, протвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
протвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхь, протвьнѣшхьпротвьнѣшмъ, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмьпротвьнѣшѧѧ, протвьнѣшее, протвьнѣшѫѫпротвьнѣшм, протвьнѣшмпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхьпротвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
протвьнѣшѹю, протвьнѣшююпротвьнѣшма, протвьнѣшмапротвьнѣе, протвьнѣ, протвьнѣшее, протвьнѣшепротвьнѣшаго, протвьнѣшаего, протвьнѣшааго, протвьнѣшагопротвьнѣшѹмѹ, протвьнѣшѹемѹ, протвьнѣшѹѹмѹ, протвьнѣшѹмѹ, протвьнѣшюмѹ, протвьнѣшюемѹ, протвьнѣшюѹмѹ, протвьнѣшюмѹпротвьнѣе, протвьнѣ, протвьнѣшее, протвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
протвьнѣшаго, протвьнѣшаего, протвьнѣшааго, протвьнѣшагопротвьнѣшмь, протвьнѣшмь, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмъпротвьнѣшмь, протвьнѣшмь, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмъпротвьнѣе, протвьнѣ, протвьнѣшее, протвьнѣшепротвьнѣшаꙗ, протвьнѣшаѣ, протвьнѣшаѧпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхь, протвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
протвьнѣшмъ, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмьпротвьнѣшаꙗ, протвьнѣшаѣ, протвьнѣшаѧпротвьнѣшм, протвьнѣшмпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхьпротвьнѣшпротвьнѣшѹю, протвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
протвьнѣшма, протвьнѣшмапротвьнѣшꙗ, протвьнѣшѣ, протвьнѣшаꙗпротвьнѣшѧѧ, протвьнѣшѧѩ, протвьнѣшѫѫ, протвьнѣшаѧ, протвьнѣшее, протвьнѣшеѥпротвьнѣшпротвьнѣшѫѫ, протвьнѣшѫѭ, протвьнѣшѧѧ, протвьнѣшѧѩ, протвьнѣшююпротвьнѣшѫѫ, протвьнѣшѫѭ, протвьнѣшѧѧ, протвьнѣшѧѩ, протвьнѣшюю, протвьнѣшеѭ, протвьнѣшеѫ, протвьнѣшеѧ, протвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
протвьнѣшпротвьнѣшꙗ, протвьнѣшѣпротвьнѣшѧѧ, протвьнѣшѧѩ, протвьнѣшѫѫ, протвьнѣшаѧ, протвьнѣшее, протвьнѣшеѥпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхь, протвьнѣшхьпротвьнѣшмъ, протвьнѣшмъ, протвьнѣшмь, протвьнѣшмьпротвьнѣшѧѧ, протвьнѣшѧѩ, протвьнѣшѫѫ, протвьнѣшаѧ, протвьнѣшее, протвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
протвьнѣшм, протвьнѣшмпротвьнѣшхъ, протвьнѣшхъ, протвьнѣшхь, протвьнѣшхьпротвьнѣшпротвьнѣшѹю, протвьнѣшююпротвьнѣшма, протвьнѣшма
протвьнъ -ꙑ прил 1. Противен, насрещен, срещуположен корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънам. бѣ бо протвенъ вѣтръ М Мт 14.24 З, А, Б. Срв.Мк 6.48 М З 2. Непокорен, неверен не любодѣі бо ні клеветьніці. нꙇ обідьлів цсрствіе бжіе наслѣдъствѹѭтъ. сіхъ бо раді грѧдетъ гнѣвъ бжі. на снꙑ протівънꙑѩ К 2а 39 3. Враждебен, коварен, вражески, дяволски хе бже нашъ. ѹтоплъ ес вꙿсѧ протвьнꙑѩ слꙑ.  побѣдлъ ес вꙿсь дхъ водънꙑ СЕ 29b 14 тꙑ ꙁапрѣт нꙑнѣ. вьгнѣждьшюмѹ сѧ въ рабъ тво. протвьнааго дѣвола. ꙇ потвор (!) твое соꙁъдане СЕ 56а 14 съкрѹште сꙙ желѣꙁнаꙗ ѫжа. нераꙁдрѣшмаꙗ.  нъ постꙑдте сꙙ протвьн сѫпостат.  дрꙋгꙑ. ѹботе сꙙ мѫтел҄е ꙁаконопрѣстѫпꙿн С 464.22 ваша гръдꙑн҄ до коньца ослабѣ. ваша крѣпость ꙁнеможе  погꙑбе. сьѧ господьн҄ꙙ слꙑ протвънꙑмъ сламъ глаꙿхѫ. въкѹпѣ же  тьштаахъ сꙙ.  ов тьмнцꙙ отъ самѣхъ основан раскопаваахѫ. ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ С 467.14, 16—17 4. Като същ. a) протвьнъ, протвьнꙑ м ед протвьн м мн a) ὁ ὑπεναντίος, ὁ ἀντίπαλος, πολέμιος Противник [противници], враг [врагове]; неприятел [неприятели] хъ же аћломъ. сꙑ гъ. тебе врага сѫща. ꙇ протівна. ꙇ хотѧшта дрѹга сътворіт К 8b 30—31 доколѣ гі поносітъ врагъ. раꙁдражаетъ протівьнꙑ імѩ твое до конъца СП 73.10 ношть проваждаахѫ. трьпꙙште страсть. добл҄ьно радѹѭште сꙙ. о надѣмꙑхъ. рѫгаѭште сꙙ протвънꙋѹмѹ. дꙿна же бѣ молтва вьсѣхъ С 92.2—3 благословьѭ тꙙ аꙁъ грѣшънъ. алеѯандръ. ꙗко сътвор ѹдеса о рабѣ свомъ данлѣ. ꙁаград ѹста львов.  съкрѹш вьсѫ протвънꙑхъ слѫ С 158.10 гда бо ѹꙁьрѫ наꙙтъкъ мо. сце ѹдолѣвьшъ сьмрьт ѹже не боѭ сꙙ. ѹже не страшѫ сꙙ протівнааго. н на немошть своѭ оꙁраѭ С 490.9—10 протвьн м мн a) [οἱ] ἀπειϑεῖς Непокорните, неподчиняващите се ꙇ тъ прѣдъдетъ прѣдъ нмь дхомь  слоѭ лноѭ. обратт сръдъца отьцемъ на ѧда. ꙇ протвънꙑѩ въ мѫдрость праведънꙑхъ М Лк 1.17 З А b) протвьна ср мн τὰ ὑπεναντία Неудобства, несгоди, притеснения жде же ѹбо недноже с сповѣдаетъ благое въ раꙁлѫен жлшть братѧ. рекъше лѣгальнць. протвьна же толка. еже раꙁлѫат с самѣмъ отъ себе  бъхъма нестроно ЗЛ IIb 18—19 протвьно слово ἀντιλογία Спор, възражение, противоречие сего рад да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость. ꙁавсть. ръвене СЕ 91b 13—14 М З А Б СП СЕ К С ЗЛ Гр ἐναντίος протвънъ протівьнъ протівънъ протвенъ протівенъ Нвб противен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА