Исторически речник
протвьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
протвьнкъ, протвьнкь, протвънкъ, протвънкь, протвнкъ, протвнкьпротвьнка, протвънка, протвнкапротвьнкѹ, протвънкѹ, протвнкѹпротвьнкъ, протвьнкь, протвънкъ, протвънкь, протвнкъ, протвнкьпротвьнка, протвънка, протвнкапротвьнкомь, протвьнкомъ, протвънкомь, протвънкомъ, протвнкомь, протвнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
протвьнцѣ, протвънцѣ, протвнцѣпротвьне, протвъне, протвнепротвьнц, протвънц, протвнцпротвьнкъ, протвьнкь, протвънкъ, протвънкь, протвнкъ, протвнкьпротвьнкомъ, протвьнкомь, протвънкомъ, протвънкомь, протвнкомъ, протвнкомьпротвьнкꙑ, протвънкꙑ, протвнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
протвьнкꙑ, протвънкꙑ, протвнкꙑпротвьнцѣхъ, протвьнцѣхь, протвънцѣхъ, протвънцѣхь, протвнцѣхъ, протвнцѣхьпротвьнка, протвънка, протвнкапротвьнкѹ, протвънкѹ, протвнкѹпротвьнкома, протвънкома, протвнкома
протвьнкъ м Противник, враг, неприятел, едно от названията на дявола, сатаната ꙁвестъ вѣьнъх҇ъ ѫжꙿнкъ мѫжьствомъ.  областѭ велкоѭ. жвѫштхъ въ гробѣхъ. ѧже ѹмѫ обдьлвꙑ  непобѣдмꙑ мѫтел҄ь. ѹмѫенꙑ  отъ бога. ꙗко протвнкъ ѹкрадъ С 460.9 Изч С Гр ἀλάστωρ протвнкъ Нвб противник ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА