Исторически речник
просѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просѣꙗтпросѣѭ, просѣѫ, просѣѧ, просѣюпросѣш, просѣеш, просѣашпросѣтъ, просѣетъ, просѣатъ, просѣть, просѣеть, просѣать, просѣт, просѣет, просѣатпросѣмъ, просѣемъ, просѣамъ, просѣмь, просѣемь, просѣамь, просѣм, просѣем, просѣам, просѣмо, просѣемо, просѣамопросѣте, просѣете, просѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просѣѭтъ, просѣѫтъ, просѣѧтъ, просѣютъ, просѣѭть, просѣѫть, просѣѧть, просѣють, просѣѭт, просѣѫт, просѣѧт, просѣютпросѣвѣ, просѣевѣ, просѣавѣпросѣта, просѣета, просѣатапросѣте, просѣете, просѣатепросѣпросѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просѣмъ, просѣмь, просѣмпросѣтепросѣвѣпросѣтапросѣꙗхъ, просѣѣхъ, просѣахъ, просѣхъ, просѣꙗхь, просѣѣхь, просѣахь, просѣхь, просѣꙗх, просѣѣх, просѣах, просѣх, просѣѧхъ, просѣѧхь, просѣѧхпросѣꙗ, просѣѣ, просѣа, просѣ, просѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просѣꙗ, просѣѣ, просѣа, просѣ, просѣѧпросѣꙗхомъ, просѣѣхомъ, просѣахомъ, просѣхомъ, просѣꙗхомь, просѣѣхомь, просѣахомь, просѣхомь, просѣꙗхом, просѣѣхом, просѣахом, просѣхом, просѣꙗхмꙑ, просѣѣхмꙑ, просѣахмꙑ, просѣхмꙑ, просѣѧхомъ, просѣѧхомьпросѣꙗсте, просѣѣсте, просѣасте, просѣсте, просѣѧстепросѣꙗшѧ, просѣѣшѧ, просѣашѧ, просѣшѧ, просѣꙗшѫ, просѣѣшѫ, просѣашѫ, просѣшѫ, просѣꙗша, просѣѣша, просѣаша, просѣша, просѣꙗше, просѣѣше, просѣаше, просѣше, просѣꙗхѫ, просѣѣхѫ, просѣахѫ, просѣхѫ, просѣѧшапросѣꙗховѣ, просѣѣховѣ, просѣаховѣ, просѣховѣ, просѣѧховѣпросѣꙗста, просѣѣста, просѣаста, просѣста, просѣѧсте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просѣꙗсте, просѣѣсте, просѣасте, просѣсте, просѣѧстапросѣꙗахъ, просѣꙗхъ, просѣахъ, просѣꙗахь, просѣꙗхь, просѣахь, просѣꙗах, просѣꙗх, просѣах, просѣѧхъ, просѣѧхь, просѣѧхпросѣꙗаше, просѣꙗше, просѣаше, просѣѧшепросѣꙗаше, просѣꙗше, просѣаше, просѣѧшепросѣꙗахомъ, просѣꙗхомъ, просѣахомъ, просѣꙗахомь, просѣꙗхомь, просѣахомь, просѣꙗахом, просѣꙗхом, просѣахом, просѣѧхомъ, просѣѧхомь, просѣѧхомпросѣꙗашете, просѣꙗшете, просѣашете, просѣꙗасте, просѣꙗсте, просѣасте, просѣѧшете, просѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просѣꙗахѫ, просѣꙗхѫ, просѣахѫ, просѣꙗахѹ, просѣꙗхѹ, просѣахѹ, просѣѧхѹпросѣꙗаховѣ, просѣꙗховѣ, просѣаховѣ, просѣѧховѣпросѣꙗашета, просѣꙗшета, просѣашета, просѣꙗаста, просѣꙗста, просѣаста, просѣѧшета, просѣѧстапросѣꙗашете, просѣꙗшете, просѣашете, просѣꙗасте, просѣꙗсте, просѣасте, просѣѧшете, просѣѧсте
просѣꙗт -просѣѭ -просѣш св Засея, посея слꙑшѫ же ꙗко  днъ къждо блжкѫ прѣдатъ. да съвръштъ сꙙ реено. же прѣдат братъ брата въ сьмрьть. л спрослъ стъ васъ сотона. просѣат акꙑ пꙿшенцѫ. нъ да нктоже не мнтъ ꙙда С 135.15 Изч С Гр σινιάζω просѣат Нвб просея диал НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР