Исторически речник
просѣкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просѣкатпросѣкаѭ, просѣкаѫ, просѣкаѧ, просѣкаюпросѣкаш, просѣкаеш, просѣкаашпросѣкатъ, просѣкаетъ, просѣкаатъ, просѣкать, просѣкаеть, просѣкаать, просѣкат, просѣкает, просѣкаатпросѣкамъ, просѣкаемъ, просѣкаамъ, просѣкамь, просѣкаемь, просѣкаамь, просѣкам, просѣкаем, просѣкаам, просѣкамо, просѣкаемо, просѣкаамопросѣкате, просѣкаете, просѣкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просѣкаѭтъ, просѣкаѫтъ, просѣкаѧтъ, просѣкаютъ, просѣкаѭть, просѣкаѫть, просѣкаѧть, просѣкають, просѣкаѭт, просѣкаѫт, просѣкаѧт, просѣкаютпросѣкавѣ, просѣкаевѣ, просѣкаавѣпросѣката, просѣкаета, просѣкаатапросѣкате, просѣкаете, просѣкаатепросѣкапросѣка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просѣкамъ, просѣкамь, просѣкампросѣкатепросѣкавѣпросѣкатапросѣкахъ, просѣкахь, просѣкахпросѣка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просѣкапросѣкахомъ, просѣкахомь, просѣкахом, просѣкахмꙑпросѣкастепросѣкашѧ, просѣкашѫ, просѣкаша, просѣкаше, просѣкахѫпросѣкаховѣпросѣкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просѣкастепросѣкаахъ, просѣкахъ, просѣкаахь, просѣкахь, просѣкаах, просѣкахпросѣкааше, просѣкашепросѣкааше, просѣкашепросѣкаахомъ, просѣкахомъ, просѣкаахомь, просѣкахомь, просѣкаахом, просѣкахомпросѣкаашете, просѣкашете, просѣкаасте, просѣкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просѣкаахѫ, просѣкахѫ, просѣкаахѹ, просѣкахѹпросѣкааховѣ, просѣкаховѣпросѣкаашета, просѣкашета, просѣкааста, просѣкастапросѣкаашете, просѣкашете, просѣкаасте, просѣкасте
просѣкат -просѣкаѭ -просѣкаш несв Просичам, разсичам, разкъсвам [образно] гласъ гнъ просѣкаѭшта пламенъ огна. гласъ гнъ сътрѩсаѭштаго пѹстꙑнѫ СП 28.7 Изч СП Гр διακόπτω Нвб просека, просичам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв Просек МИ ГХ,МИМ