Исторически речник
просꙑпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просꙑпатпросꙑплѭ, просꙑплѧ, просꙑплюпросꙑплешпросꙑплетъ, просꙑплеть, просꙑплетпросꙑплемъ, просꙑплемь, просꙑплем, просꙑплемопросꙑплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просꙑплѭтъ, просꙑплѧтъ, просꙑплютъ, просꙑплѭть, просꙑплѧть, просꙑплють, просꙑплѭт, просꙑплѧт, просꙑплютпросꙑплевѣпросꙑплетапросꙑплетепросꙑплпросꙑпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просꙑплмъ, просꙑплѣмъ, просꙑплꙗмъ, просꙑплмь, просꙑплѣмь, просꙑплꙗмь, просꙑплм, просꙑплѣм, просꙑплꙗмпросꙑплте, просꙑплѣте, просꙑплꙗтепросꙑплвѣ, просꙑплѣвѣ, просꙑплꙗвѣпросꙑплта, просꙑплѣта, просꙑплꙗтапросꙑпахъ, просꙑпахь, просꙑпахпросꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просꙑпапросꙑпахомъ, просꙑпахомь, просꙑпахом, просꙑпахмꙑпросꙑпастепросꙑпашѧ, просꙑпашѫ, просꙑпаша, просꙑпаше, просꙑпахѫпросꙑпаховѣпросꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просꙑпастепросꙑпаахъ, просꙑпахъ, просꙑпаахь, просꙑпахь, просꙑпаах, просꙑпахпросꙑпааше, просꙑпашепросꙑпааше, просꙑпашепросꙑпаахомъ, просꙑпахомъ, просꙑпаахомь, просꙑпахомь, просꙑпаахом, просꙑпахомпросꙑпаашете, просꙑпашете, просꙑпаасте, просꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просꙑпаахѫ, просꙑпахѫ, просꙑпаахѹ, просꙑпахѹпросꙑпааховѣ, просꙑпаховѣпросꙑпаашета, просꙑпашета, просꙑпааста, просꙑпастапросꙑпаашете, просꙑпашете, просꙑпаасте, просꙑпасте
просꙑпат -просꙑплѭ -просꙑпл҄еш св просꙑпат срьдьце сво τὴν καρδίαν μοῦ ἐκχέω Излея, открия сърцето си  вꙑше мрѹ праꙁдьнѹмъ. въ рꙁъ мѣсто срьдьца своꙗ просꙑпл҄ѣмъ прѣдъ н҄мъ. пѣсньм  хвалам. благодаренꙗ въꙁдадмъ мѹ С 319.25 Изч С Гр ἐκχέω Нвб просипя ’изсипя’ диал НГер ДА