Исторически речник
прострѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прострѣт сѧпростьрѫ, простърѫ, прострѫ, простьрѹ, простърѹ, прострѹпростьреш, простъреш, прострешпростьретъ, простъретъ, простретъ, простьреть, простъреть, простреть, простьрет, простърет, простретпростьремъ, простъремъ, простремъ, простьремь, простъремь, простремь, простьрем, простърем, прострем, простьремо, простъремо, простремопростьрете, простърете, прострете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
простьрѫтъ, простърѫтъ, простѫтъ, простьрѹтъ, простърѹтъ, прострѹтъ, простьрѫть, простърѫть, прострѫть, простьрѹть, простърѹть, прострѹть, простьрѫт, простърѫт, прострѫт, простьрѹт, простърѹт, прострѹтпростьревѣ, простъревѣ, простревѣпростьрета, простърета, простретапростьрете, простърете, простретепростьр, простър, прострпростьр, простър, простр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
простьрѣмъ, простърѣмъ, простѣмъ, простьрѣмь, простърѣмь, прострѣмь, простьрѣм, простърѣм, прострѣмпростьрѣте, простърѣте, прострѣтепростьрѣвѣ, простърѣвѣ, прострѣвѣпростьрѣта, простърѣта, прострѣтапрострѣхъ, простьрѣхъ, прострѣхь, простьрѣхь, прострѣх, простьрѣхпростре, прострѣтъ, прострѣ, простьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
простре, простѣтъ, прострѣ, простьрѣпрострѣхомъ, простьрѣхомъ, прострѣхомь, простьрѣхомь, прострѣхом, простьрѣхом, прострѣхмꙑ, простьрѣхмꙑпрострѣсте, простьрѣстепрострѣшѧ, простьрѣшѧ, прострѣшѫ, простьрѣшѫ, прострѣша, простьрѣша, прострѣше, простьрѣше, прострѣхѫ, простьрѣхѫпрострѣховѣ, простьрѣховѣпрострѣста, простьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прострѣсте, простьрѣсте*простьрѣахъ*простьрѣаше*простьрѣаше*простьрѣахомъ*простьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*простьрѣахѫ*простьрѣаховѣ*простьрѣашета*простьрѣашете
прострѣт сѧ -простьрѫ сѧ -простьреш сѧ св 1. Простра се, легна изпънат вьꙁьрѣвъ же на небо  хвалѫ въꙁдавъ богѹ. же тако го съблюдъша. прострѣ сꙙ самъ на дрѣво.  прѣда сꙙ вонѹ пргвоꙁдт сꙙ С 141.1 2. Протегна се, насоча се л ꙗко лѣпо сть дꙗволомъ  беꙁбожьнꙑхъ капштъ. крьв пролꙗн  оскврьнавьна. свѣтла на небо прострѣт сꙙ. нъ пеально мъ стъ. ꙗко на благодѣан ловѣкомꙿ.  на съпасен дѹшамъ прде С 396.24 Прен. Насоча вниманието си, насоча се към нещо. на мѫеньскꙑѧ страст рее. любꙙштмъ мѫенкꙑ да простьремъ сꙙ. благодѣт вьꙁемьѭште отъ н҄іхъ. новоꙗвьшемъ сꙙ намъ мѫенкомъ С 54.9—10 3. Разпространя се, стигна до някого, нещо вьсь родъ того гласа рад. ѹтврьждаетꙿ сꙙ. до агг҄елъ простьрѣ сꙙ рѣь. арханг҄ел то сповѣдань ꙗко  ꙗнкурѫ дръжꙙтъ С 509.16 4. Прен. Изправя се, вдигна се, излекувам се ꙇ се жена ... ѕ҃҃ꙇ. на десѧте лѣтъ.  бѣ слѫка. ꙇ не могѫшт сѧ въсклонт отънѫдь ...  въꙁлож на нѭ рѫцѣ.  абе простьрѣ сѧ.  славлѣаше ба М Лк 13.13 Изч М З А СК С Гр ἐκτείνομαι τὸ οὖς ἐπιτείνω ἁπλόω ἀνορϑόομαι Нвб простра се АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР