Исторически речник
простовласъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
простовласъ, простовласьпростовласапростовласѹпростовласъ, простовласьпростовласапростовласомь, простовласомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
простовласѣпростовласе, простовласꙑпростовласпростовласъ, простовласьпростовласомъ, простовласомьпростовласꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
простовласꙑпростовласѣхъ, простовласѣхьпростовласапростовласѹпростовласомапростовласо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
простовласапростовласѹпростовласопростовласапростовласомь, простовласомъпростовласѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
простовласапростовласъ, простовласьпростовласомъ, простовласомьпростовласапростовласꙑпростовласѣхъ, простовласѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
простовласѣпростовласѹпростовласомапростовласапростовласꙑ, простовласѫпростовласѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
простовласѫ, простовласѹпростовласоѭ, простовласоѫ, простовласоѧ, простовласоюпростовласѣпростовласꙑпростовласъ, простовласьпростовласамъ, простовласамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
простовласꙑпростовласампростовласахъ, простовласахьпростовласѣпростовласѹпростовласама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
простовласꙑ, простовласꙑ, простовласопростовласаго, простовласаего, простовласааго, простовласаго, простовласого, простовласога, простовласгопростовласѹмѹ, простовласѹемѹ, простовласѹѹмѹ, простовласѹмѹ, простовласоомѹ, простовласомѹ, простовласоѹмѹ, простовласмѹпростовласꙑ, простовласꙑ, простовласопростовласаго, простовласаего, простовласааго, простовласаго, простовласого, простовласога, простовласгопростовласꙑмь, простовласꙑмь, простовласꙑмъ, простовласꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
простовласѣмь, простовласѣемь, простовласѣѣмь, простовласѣамь, простовласѣмь, простовласѣмъ, простовласѣемъ, простовласѣѣмъ, простовласѣамъ, простовласѣмъ, простовласомь, простовласомъпростовласꙑ, простовласꙑ, простовласопростовласпростовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхь, простовласѣхъ, простовласѣхьпростовласꙑмъ, простовласꙑмъ, простовласꙑмь, простовласꙑмь, простовласѣмъ, простовласѣмьпростовласꙑѧ, простовласꙑꙗ, простовласꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
простовласꙑм, простовласꙑмпростовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхьпростовласаꙗ, простовласаа, простовласаѣпростовласѹю, простовласоюпростовласꙑма, простовласꙑмапростовласо, простовласое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
простовласаго, простовласаего, простовласааго, простовласаго, простовласого, простовласога, простовласгопростовласѹмѹ, простовласѹемѹ, простовласѹѹмѹ, простовласѹмѹ, простовласоомѹ, простовласомѹ, простовласоѹмѹ, простовласмѹпростовласо, простовласоепростовласаго, простовласаего, простовласааго, простовласаго, простовласого, простовласога, простовласгопростовласꙑмь, простовласꙑмь, простовласꙑмъ, простовласꙑмъпростовласѣмь, простовласѣемь, простовласѣѣмь, простовласѣамь, простовласѣмь, простовласѣмъ, простовласѣемъ, простовласѣѣмъ, простовласѣамъ, простовласѣмъ, простовласомь, простовласомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
простовласо, простовласоепростовласаꙗ, простовласаа, простовласаѣ, простовласаѧпростовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхь, простовласѣхъ, простовласѣхьпростовласꙑмъ, простовласꙑмъ, простовласꙑмь, простовласꙑмь, простовласѣмъ, простовласѣмьпростовласаꙗ, простовласаа, простовласаѣ, простовласаѧпростовласꙑм, простовласꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
простовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхьпростовласѣпростовласѹю, простовласоюпростовласꙑма, простовласꙑмапростовласаꙗ, простовласаа, простовласаѣ, простовласаѧпростовласꙑѧ, простовласꙑꙗ, простовласѫѭ, простовласꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
простовласѣ, простовласопростовласѫѭ, простовласѹю, простовласоѭ, простовласоюпростовласѫѭ, простовласоѫ, простовласоѧ, простовласоюпростовласѣпростовласꙑѧ, простовласꙑꙗ, простовласꙑепростовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласѣхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхь, простовласѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
простовласꙑмъ, простовласꙑмъ, простовласѣмъ, простовласꙑмь, простовласꙑмь, простовласѣмьпростовласꙑѧ, простовласꙑꙗ, простовласꙑепростовласꙑм, простовласꙑмпростовласꙑхъ, простовласꙑхъ, простовласꙑхь, простовласꙑхьпростовласѣпростовласѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
простовласꙑма, простовласꙑмапростовласѣ, простовласѣшпростовласѣшапростовласѣшѹ, простовласѣшюпростовласѣпростовласѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
простовласѣшемь, простовласѣшемъпростовласѣшпростовласѣпростовласѣше, простовласѣшпростовласѣшь, простовласѣшъпростовласѣшемъ, простовласѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
простовласѣшѧпростовласѣшпростовласѣшхъ, простовласѣшхьпростовласѣшапростовласѣшѹ, простовласѣшюпростовласѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
простовласѣе, простовласѣ, простовласѣшепростовласѣшапростовласѣшѹ, простовласѣшюпростовласѣе, простовласѣ, простовласѣшепростовласѣшапростовласѣшемь, простовласѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
простовласѣшпростовласѣе, простовласѣпростовласѣша, простовласѣшпростовласѣшь, простовласѣшъпростовласѣшемъ, простовласѣшемьпростовласѣша, простовласѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
простовласѣшпростовласѣшхъ, простовласѣшхьпростовласѣшпростовласѣшѹ, простовласѣшюпростовласѣшемапростовласѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
простовласѣшѧ, простовласѣшѫ, простовласѣшепростовласѣшпростовласѣшѫ, простовласѣшѧ, простовласѣшѹпростовласѣшеѭ, простовласѣшеѫ, простовласѣшеѧ, простовласѣшеюпростовласѣшпростовласѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
простовласѣшѧ, простовласѣшѫ, простовласѣшепростовласѣшь, простовласѣшъпростовласѣшамъ, простовласѣшамьпростовласѣшѧ, простовласѣше, простовласѣшѫпростовласѣшампростовласѣшахъ, простовласѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
простовласѣшпростовласѣшѹ, простовласѣшюпростовласѣшамапростовласѣ, простовласѣшпростовласѣшаго, простовласѣшаего, простовласѣшааго, простовласѣшагопростовласѣшѹмѹ, простовласѣшѹемѹ, простовласѣшѹѹмѹ, простовласѣшѹмѹ, простовласѣшюмѹ, простовласѣшюемѹ, простовласѣшюѹмѹ, простовласѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
простовласѣпростовласѣшаго, простовласѣшаего, простовласѣшааго, простовласѣшагопростовласѣшмь, простовласѣшмь, простовласѣшмъ, простовласѣшмъпростовласѣшмь, простовласѣшмь, простовласѣшмъ, простовласѣшмъпростовласѣпростовласѣше, простовласѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
простовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхь, простовласѣшхьпростовласѣшмъ, простовласѣшмъ, простовласѣшмьпростовласѣшѧѧ, простовласѣшее, простовласѣшѫѫпростовласѣшм, простовласѣшмпростовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхьпростовласѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
простовласѣшѹю, простовласѣшююпростовласѣшма, простовласѣшмапростовласѣе, простовласѣ, простовласѣшее, простовласѣшепростовласѣшаго, простовласѣшаего, простовласѣшааго, простовласѣшагопростовласѣшѹмѹ, простовласѣшѹемѹ, простовласѣшѹѹмѹ, простовласѣшѹмѹ, простовласѣшюмѹ, простовласѣшюемѹ, простовласѣшюѹмѹ, простовласѣшюмѹпростовласѣе, простовласѣ, простовласѣшее, простовласѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
простовласѣшаго, простовласѣшаего, простовласѣшааго, простовласѣшагопростовласѣшмь, простовласѣшмь, простовласѣшмъ, простовласѣшмъпростовласѣшмь, простовласѣшмь, простовласѣшмъ, простовласѣшмъпростовласѣе, простовласѣ, простовласѣшее, простовласѣшепростовласѣшаꙗ, простовласѣшаѣ, простовласѣшаѧпростовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхь, простовласѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
простовласѣшмъ, простовласѣшмъ, простовласѣшмьпростовласѣшаꙗ, простовласѣшаѣ, простовласѣшаѧпростовласѣшм, простовласѣшмпростовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхьпростовласѣшпростовласѣшѹю, простовласѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
простовласѣшма, простовласѣшмапростовласѣшꙗ, простовласѣшѣ, простовласѣшаꙗпростовласѣшѧѧ, простовласѣшѧѩ, простовласѣшѫѫ, простовласѣшаѧ, простовласѣшее, простовласѣшеѥпростовласѣшпростовласѣшѫѫ, простовласѣшѫѭ, простовласѣшѧѧ, простовласѣшѧѩ, простовласѣшююпростовласѣшѫѫ, простовласѣшѫѭ, простовласѣшѧѧ, простовласѣшѧѩ, простовласѣшюю, простовласѣшеѭ, простовласѣшеѫ, простовласѣшеѧ, простовласѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
простовласѣшпростовласѣшꙗ, простовласѣшѣпростовласѣшѧѧ, простовласѣшѧѩ, простовласѣшѫѫ, простовласѣшаѧ, простовласѣшее, простовласѣшеѥпростовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхь, простовласѣшхьпростовласѣшмъ, простовласѣшмъ, простовласѣшмь, простовласѣшмьпростовласѣшѧѧ, простовласѣшѧѩ, простовласѣшѫѫ, простовласѣшаѧ, простовласѣшее, простовласѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
простовласѣшм, простовласѣшмпростовласѣшхъ, простовласѣшхъ, простовласѣшхь, простовласѣшхьпростовласѣшпростовласѣшѹю, простовласѣшююпростовласѣшма, простовласѣшма
простовласъ -ꙑ прил Който е с разпуснати, несресани коси [в знак на скръб] лютомь гнѣвомъ града родомъ бмꙑ. гда крава  трьꙁанꙗ мѫжь  женъ. въ градьнꙑхъ стьгдахъ  междахъ.  отꙿцемъ  матеремь простовласомъ сѫштемъ.  ꙁѣло жалꙙштемъ о младꙑхъ ꙙдѣхъ сѣен С 397.13 Изч С Гр λυσίκομος Нвб Ø