Исторически речник
просмьꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просмьꙗт сѧпросмѣѭ, просмѣѫ, просмѣѧ, просмѣюпросмѣш, просмѣеш, просмѣашпросмѣтъ, просмѣетъ, просмѣатъ, просмѣть, просмѣеть, просмѣать, просмѣт, просмѣет, просмѣатпросмѣмъ, просмѣемъ, просмѣамъ, просмѣмь, просмѣемь, просмѣамь, просмѣм, просмѣем, просмѣам, просмѣемо, просмѣамопросмѣте, просмѣете, просмѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просмѣѭтъ, просмѣѫтъ, просмѣѧтъ, просмѣютъ, просмѣѭть, просмѣѫть, просмѣѧть, просмѣють, просмѣѭт, просмѣѫт, просмѣѧт, просмѣютпросмѣвѣ, просмѣевѣ, просмѣавѣпросмѣта, просмѣета, просмѣатапросмѣте, просмѣете, просмѣатепросмѣпросмѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просмѣмъ, просмѣмь, просмѣмпросмѣтепросмѣвѣпросмѣтапросмꙗхъ, просмахъ, просмьꙗхъ, просмѣхъ, просмьѣхъ, просмꙗхь, просмахь, просмьꙗхь, просмѣхь, просмьѣхь, просмꙗх, просмах, просмьꙗх, просмѣх, просмьѣх, просмѧхъ, просмѧхь, просмѧхпросмꙗ, просмьꙗ, просмѣ, просмьѣ, просмѧ, просма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просмꙗ, просмьꙗ, просмѣ, просмьѣ, просмѧ, просмапросмꙗхомъ, просмахомъ, просмьꙗхомъ, просмѣхомъ, просмьѣхомъ, просмꙗхомь, просмахомь, просмьꙗхомь, просмѣхомь, просмьѣхомь, просмꙗхом, просмахом, просмьꙗхом, просмѣхом, просмьѣхом, просмꙗхꙑ, просмьꙗхмꙑ, просмѣхмꙑ, просмьѣхмꙑ, просмахмꙑ, просмѧхомъ, просмѧхомь, просмѧхомпросмꙗсте, просмьꙗсте, просмѣсте, просмьѣсте, просмѧсте, просмастепросмꙗшѧ, просмашѧ, просмьꙗшѧ, просмѣшѧ, просмьѣшѧ, просмꙗшѫ, просмашѫ, просмьꙗшѫ, просмѣшѫ, просмьѣшѫ, просмꙗша, просмьꙗша, просмѣша, просмьѣша, просмꙗше, просмаше, просмьꙗше, просмѣше, просмьѣше, просмꙗхѫ, просмьꙗхѫ, просмѣхѫ, просмахѫ, просмьѣхѫ, просмѧшапросмꙗховѣ, просмьꙗховѣ, просмѣховѣ, просмьѣховѣ, просмѧховѣ, просмаховѣпросмꙗста, просмьꙗста, просмѣста, просмьѣста, просмѧста, просмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просмꙗсте, просмьꙗсте, просмѣсте, просмьѣсте, просмѧсте, просмасте*просмꙗахъ, *просмьꙗахъ*просмꙗаше, *просмьꙗаше*просмꙗаше, *просмьꙗаше*просмꙗахомъ, *просмьꙗахомъ*просмꙗашете, *просмьꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*просмꙗахѫ, *просмьꙗахѫ*просмꙗаховѣ, *просмьꙗаховѣ*просмꙗашета, *просмьꙗашета*просмꙗашете, *просмьꙗашете
просмьꙗт сѧ -просмѣѭ сѧ -просмѣш сѧ св Засмея се, започна да се смея  повелѣ аурлꙗнъ првест стѫѭ ѹлꙗнѭ.  пршедъш  къ съдїштꙋ. вдѣвъ ѭ паулъ спльн сꙙ радост  просмꙗ сꙙ С 4.30 Изч С Гр γελάω просмꙗт сѧ Нвб просмея се диал НГер ДА