Исторически речник
просмраждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просмраждатпросмраждаѭ, просмраждаѫ, просмраждаѧ, просмраждаюпросмраждаш, просмраждаеш, просмраждаашпросмраждатъ, просмраждаетъ, просмраждаатъ, просмраждать, просмраждаеть, просмраждаать, просмраждат, просмраждает, просмраждаатпросмраждамъ, просмраждаемъ, просмраждаамъ, просмраждамь, просмраждаемь, просмраждаамь, просмраждам, просмраждаем, просмраждаам, просмраждамо, просмраждаемо, просмраждаамопросмраждате, просмраждаете, просмраждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просмраждаѭтъ, просмраждаѫтъ, просмраждаѧтъ, просмраждаютъ, просмраждаѭть, просмраждаѫть, просмраждаѧть, просмраждають, просмраждаѭт, просмраждаѫт, просмраждаѧт, просмраждаютпросмраждавѣ, просмраждаевѣ, просмраждаавѣпросмраждата, просмраждаета, просмраждаатапросмраждате, просмраждаете, просмраждаатепросмраждапросмражда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просмраждамъ, просмраждамь, просмраждампросмраждатепросмраждавѣпросмраждатапросмраждахъ, просмраждахь, просмраждахпросмражда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просмраждапросмраждахомъ, просмраждахомь, просмраждахом, просмраждахмꙑпросмраждастепросмраждашѧ, просмраждашѫ, просмраждаша, просмраждаше, просмраждахѫпросмраждаховѣпросмраждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просмраждастепросмраждаахъ, просмраждахъ, просмраждаахь, просмраждахь, просмраждаах, просмраждахпросмраждааше, просмраждашепросмраждааше, просмраждашепросмраждаахомъ, просмраждахомъ, просмраждаахомь, просмраждахомь, просмраждаахом, просмраждахомпросмраждаашете, просмраждашете, просмраждаасте, просмраждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просмраждаахѫ, просмраждахѫ, просмраждаахѹ, просмраждахѹпросмраждааховѣ, просмраждаховѣпросмраждаашета, просмраждашета, просмраждааста, просмраждастапросмраждаашете, просмраждашете, просмраждаасте, просмраждасте
просмраждат -просмраждаѭ -просмраждаш несв Покривам лицето си с прах, пепел, кал или друга нечистотия в израз на скръб [по старозаветен обичай] [образно] егда же постте сѧ. не бѫдѣте ѣко  ѵпокрт. просмраждаѭтъ бо лца своѣ. да б(ѫ) сѧ авл лвко(мъ) постѧще. амнъ глѭ вамъ. ѣко (въ)спремлѭтъ м(ъ)ꙁдѫ своѭ М Мт 6.16 Изч М З А СК Гр ἀφανίζω Нвб Ø