Исторически речник
прослꙑшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прослꙑшатпрослꙑшѫ, прослꙑшѹпрослꙑшшпрослꙑштъ, прослꙑшть, прослꙑштпрослꙑшмъ, прослꙑшмь, прослꙑшм, прослꙑшмопрослꙑште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прослꙑшѧтъ, прослꙑшѧть, прослꙑшѧтпрослꙑшвѣпрослꙑштапрослꙑштепрослꙑшпрослꙑш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прослꙑшмъ, прослꙑшмь, прослꙑшмпрослꙑштепрослꙑшвѣпрослꙑштапрослꙑшахъ, прослꙑшахь, прослꙑшахпрослꙑша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прослꙑшапрослꙑшахомъ, прослꙑшахомь, прослꙑшахом, прослꙑшахмꙑпрослꙑшастепрослꙑшашѧ, прослꙑшашѫ, прослꙑшаша, прослꙑшаше, прослꙑшахѫпрослꙑшаховѣпрослꙑшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прослꙑшастепрослꙑшаахъ, прослꙑшахъ, прослꙑшаахь, прослꙑшахь, прослꙑшаах, прослꙑшахпрослꙑшааше, прослꙑшашепрослꙑшааше, прослꙑшашепрослꙑшаахомъ, прослꙑшахомъ, прослꙑшаахомь, прослꙑшахомь, прослꙑшаахом, прослꙑшахомпрослꙑшаашете, прослꙑшашете, прослꙑшаасте, прослꙑшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прослꙑшаахѫ, прослꙑшахѫ, прослꙑшаахѹ, прослꙑшахѹпрослꙑшааховѣ, прослꙑшаховѣпрослꙑшаашета, прослꙑшашета, прослꙑшааста, прослꙑшастапрослꙑшаашете, прослꙑшашете, прослꙑшаасте, прослꙑшасте
прослꙑшат -прослꙑшѫ -прослꙑшш св Прослушам, започна да чувам  тꙑѧ вълож въ ѹш страждѫштаго.  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ.  прѣмнѫвъ къ ѹстомъ.  тѣмъ жде обраꙁомъ кръстънꙑмъ сътворвъ отвръꙁе мѹ ѹста С 552.29 Изч С Нвб прослушам, прослушвам ОА ВА БТР АР