Исторически речник
прославт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прославтпрославлѭ, прославлѧ, прославѧ, прославьѭ, прославлюпрославшпрославтъ, прославть, прославтпрославмъ, прославмь, прославм, прославмопрославте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прославѧтъ, прославѧть, прославѧтпрославвѣпрославтапрославтепрославпрослав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прославмъ, прославмь, прославмпрославтепрославвѣпрославтапрославхъ, прославхь, прославхпрославов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прославовпрославхомъ, прославхомь, прославхом, прославхмꙑпрославстепрославшѧ, прославшѫ, прославша, прославше, прославхѫпрославховѣпрославста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прославстепрославлꙗахъ, прославлꙗхъ, прославьꙗхъ, прославлѣахъ, прославлѣхъ, прославѣахъ, прославѣхъ, прославлѧахъ, прославлѧхъ, прославѧахъ, прославѧхъ, прославлꙗахь, прославлꙗхь, прославьꙗхь, прославлѣахь, прославлѣхь, прославѣахь, прославѣхь, прославлѧахь, прославлѧхь, прославѧахь, прославѧхь, прославлꙗах, прославлꙗх, прославьꙗх, прославлѣах, прославлѣх, прославѣах, прославѣх, прославлѧах, прославлѧх, прославѧах, прославѧхпрославлꙗаше, прославлꙗше, прославьꙗше, прославлѣаше, прославлѣше, прославѣаше, прославѣше, прославлѧаше, прославлѧше, прославѧаше, прославѧшепрославлꙗаше, прославлꙗше, прославьꙗше, прославлѣаше, прославлѣше, прославѣаше, прославѣше, прославлѧаше, прославлѧше, прославѧаше, прославѧшепрославлꙗахомъ, прославлꙗхомъ, прославьꙗхомъ, прославлѣахомъ, прославлѣхомъ, прославѣахомъ, прославѣхомъ, прославлѧахомъ, прославлѧхомъ, прославѧахомъ, прославѧхомъ, прославлꙗахомь, прославлꙗхомь, прославьꙗхомь, прославлѣахомь, прославлѣхомь, прославѣахомь, прославѣхомь, прославлѧахомь, прославлѧхомь, прославѧахомь, прославѧхомь, прославлꙗахом, прославлꙗхом, прославьꙗхом, прославлѣахом, прославлѣхом, прославѣахом, прославѣхом, прославлѧахом, прославлѧхом, прославѧахом, прославѧхомпрославлꙗашете, прославлꙗшете, прославьꙗшете, прославлѣашете, прославлѣшете, прославѣашете, прославѣшете, прославлꙗасте, прославлꙗсте, прославьꙗсте, прославлѣасте, прославлѣсте, прославѣасте, прославѣсте, прославлѧасте, прославлѧсте, прославѧасте, прославѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прославлꙗахѫ, прославлꙗхѫ, прославьꙗхѫ, прославлѣахѫ, прославлѣхѫ, прославѣахѫ, прославѣхѫ, прославлꙗахѹ, прославлꙗхѹ, прославьꙗхѹ, прославлѣахѹ, прославлѣхѹ, прославѣахѹ, прославѣхѹ, прославлѧахѹ, прославлѧхѹ, прославѧахѹ, прославѧхѹпрославлꙗаховѣ, прославлꙗховѣ, прославьꙗховѣ, прославлѣаховѣ, прославлѣховѣ, прославѣаховѣ, прославѣховѣ, прославлѧаховѣ, прославлѧховѣ, прославѧаховѣ, прославѧховѣпрославлꙗашета, прославлꙗшета, прославьꙗшета, прославлѣашета, прославлѣшета, прославѣашета, прославѣшета, прославлꙗаста, прославлꙗста, прославьꙗста, прославлѣаста, прославлѣста, прославѣаста, прославѣста, прославлѧаста, прославлѧста, прославѧаста, прославѧстапрославлꙗашете, прославлꙗшете, прославьꙗшете, прославлѣашете, прославлѣшете, прославѣашете, прославѣшете, прославлꙗасте, прославлꙗсте, прославьꙗсте, прославлѣасте, прославлѣсте, прославѣасте, прославѣсте, прославлѧасте, прославлѧсте, прославѧасте, прославѧсте
прославт -прославлѭ -прославш св 1. Прославя, възвелича, възхваля [Бога] вдѣвъше же народ юдшѧ сѧ  прославшѧ ба. давъшааго власть такѫ лвкомъ М Мт 9.8 З А СК вдѣвъ же сътьнкъ бꙑвъшее прослав ба глѧ. въ істнѫ лвк сь правьдьнь бѣ М Лк 23.47 З А ꙇ въꙁведе с о сво на нбо  рее. оте прде годна. прослав сна своего. да  снъ тво прославтъ тѧ М Йо 17.1 З А кѹплен бо есте цаноѫ. прославте же ба въ тѣлесехъ вашхъ.  въ дсѣхъ вашхъ. ѣже сѫтъ бжѣ Е 3а 4 ї прꙁові мѩ въ денъ пеалі твоеѩ. ї ꙁбавлѭ тѩ  прославші мѩ СП 49.15 вьсі ѩꙁіці елко сътворі прідѫтъ. ї поклонѩтъ [с]сѩ прѣдъ тобоѭ гі. ї прославѩтъ їмѩ твое СП 85.10 тꙑ бо ес вь ꙁемⷧѧ. отъ паденѣ молѧщааго сѧ тебѣ. прославль ѡца твоего. посълавъшааго тѧ СЕ 31b 13  прослав прославлѣѭщѧѩ тѧ. ꙇ стѫѭ црквь твоѭ СЕ 40а 21 вꙑшънее слово слꙑші. ꙇ въспоі. слꙑші  прославі. слꙑші  проповѣждь К 13а 36  даръствѹ мъ вдѣн. да прославꙙтъ сто  прѣхвально мꙙ тво С 3.29 скѹсьн же  доб хсов раб. съ ѹпꙿванемъ въ градѣ прѣбꙑваахѫ въ мноꙁѣ радост. ождаѭште. да некъл нѣкъгда  т съподобꙙтъ сꙙ прославт ба С 98.13 2. Разглася, известя она же шедъша прославсте  по вьсе ꙁем то М Мт 9.31 З А СК ꙁѣло прославт ἐκβόησις Възвелича, прославя  вьсѣмꙿ мꙙ савнѹ нарцаѭштемъ. прославвꙿше. не хѹдо вьꙁскан бꙑстъ отъ беꙁаконънꙑхъ мже ꙁѣло мѫжа прославшꙙ С 145.18 прославт сѧ М З А СК Б Е СП СЕ ТФ К С Гр δοξάζω συνδοξάξω ἐπευφημέω διαφημίζω Нвб прославя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Прослав МИ СНМБ