Исторически речник
проскѹпьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
проскѹпьство, проскѹпъство, проскѹпствопроскѹпьства, проскѹпъства, проскѹпствапроскѹпьствѹ, проскѹпъствѹ, проскѹпствѹпроскѹпьствомь, проскѹпъствомь, проскѹпствомь, проскѹпьствомъ, проскѹпъствомъ, проскѹпствомъпроскѹпьствѣ, проскѹпъствѣ, проскѹпствѣпроскѹпьства, проскѹпъства, проскѹпства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
проскѹпьствъ, проскѹпъствъ, проскѹпествъ, проскѹпьствь, проскѹпствь, проскѹпьстъвь, проскѹпстъвь, проскѹпьстьвь, проскѹпстьвьпроскѹпрьствомъ, проскѹпъствомъ, проскѹпствомъ, проскѹпьствомь, проскѹпъствомь, проскѹпствомьпроскѹпьствꙑ, проскѹпъствꙑ, проскѹпствꙑпроскѹпьствѣхъ, проскѹпъствѣхъ, проскѹпствѣхъ, проскѹпьствѣхь, проскѹпъствѣхь, проскѹпствѣхьпроскѹпьствѣ, проскѹпъствѣ, проскѹпствѣпроскѹпьствѹ, проскѹпъствѹ, проскѹпствѹ
NnDu
проскѹпьствома, проскѹпъствома, проскѹпствома
проскѹпьство ср Продажност, користност, поквара младенштъ бо стьство. не вѣстъ пронꙑрꙗ н проскѹпьства мѣт. н работатъ страст льст нъ ꙗкоже мъ свꙙтааго дѹха даръ въ ѹш въложтъ С 337.24 Изч С Гр πανουργία Нвб Ø