Исторически речник
просвьтѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просвьтѣт сѧпросвьщѫ, просвьщѹпросвьтшпросвьттъ, просвьтть, просвьттпросвьтмъ, просвьтмь, просвьтм, просвьтмопросвьтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просвьтѧтъ, просвьтѧть, просвьтѧтпросвьтвѣпросвьттапросвьттепросвьтпросвьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просвьтмъ, просвьтмь, просвьтмпросвьттепросвьтвѣпросвьттапросвьтѣхъ, просвьтѣхь, просвьтѣхпросвьтѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просвьтѣпросвьтѣхомъ, просвьтѣхомь, просвьтѣхом, просвьтѣхмꙑпросвьтѣстепросвьтѣшѧ, просвьтѣшѫ, просвьтѣша, просвьтѣше, просвьтѣхѫпросвьтѣховѣпросвьтѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просвьтѣстепросвьтѣахъ, просвьтѣхъ, просвьтѣахь, просвьтѣхь, просвьтѣах, просвьтѣхпросвьтѣаше, просвьтѣшепросвьтѣаше, просвьтѣшепросвьтѣахомъ, просвьтѣхомъ, просвьтѣахомь, просвьтѣхомь, просвьтѣахом, просвьтѣхомпросвьтѣашете, просвьтѣшете, просвьтѣасте, просвьтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просвьтѣахѫ, просвьтѣхѫ, просвьтѣахѹ, просвьтѣхѹпросвьтѣаховѣ, просвьтѣховѣпросвьтѣашета, просвьтѣшета, просвьтѣаста, просвьтѣстапросвьтѣашете, просвьтѣшете, просвьтѣасте, просвьтѣсте
просвьтѣт сѧ -просвьщѫ сѧ -просвьтш сѧ св 1. Засияя, засветя, заблестя тъгда праведьн просвьтѧтъ сѧ ѣко слъньце. въ цсрств отъца хъ М Мт 13.43 З А ꙇ прѣобраꙁ сѧ прѣдъ нм. ꙇ просвьтѣ сѧ лце его ѣко слънъце. а рꙁꙑ его бꙑшѧ бѣлꙑ ѣко свѣтъ М Мт 17.2 З А  тѣмъ вьꙁꙙсте вѣньцꙙ отъ рѫкѹ господьн҄ѹ.  врѣмꙙ прсѣштеню просвьтѣсте сꙙ пае сльнеьнꙑѧ свѣтьлост С 68.3— 4  помъ еппъ клркꙑ  мѫжꙙ вѣрьнꙑ.  пршедъ ста на брѣꙁѣ рѣкꙑ.  се просвьтѣшꙙ сꙙ кост стꙑхъ вь водѣ С 81.7 въ полѹношт же молꙙштема сꙙ свꙙтꙑма. просвьтѣ сꙙ свѣтъ велкъ въ темнц о н҄ею С 182.2 акꙑ ніколже вдѣвъше благодѣтелꙗ.  славъна боголѣпьнꙑм ѹдесꙑ. не бо постгнѫ стѣн҄ь. же вь н҄емь просвьтѣ сꙙ немрьемꙑ свѣтъ С 322.30 2. Появя се, покажа се бъ гь ї просвьтѣ сѩ намъ. съставте праꙁдьнкъ въ осѣнѣѭштїхъ. до рогъ олътарьвънꙑхъ С 117.27 вꙿсѣ тварь вьспѣтъ тѧ. просвьтѣвъшаго сѧ. тъ бо бъ нашъ на ꙁем ав сѧ СЕ 4b 14 о гі спсі. о гі поспѣші. блгонъ грѧдѧі въ імѧ гне. бъ гъ і просвьтѣ сѧ намъ К 1b 18 Изч М З А СП СЕ К С Гр ἐπιφαίνω λάμπω ἐκλάμπω ἀναλάμπω ἐπιλάμπω περιλάμπω Вж. при просвьтѣт Нвб