Исторически речник
просадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
просадтпросаждѫ, просаждѹпросадшпросадтъ, просадть, просадтпросадмъ, просадмь, просадм, просадмопросадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
просадѧтъ, просадѧть, просадѧтпросадвѣпросадтапросадтепросадпросад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
просадмъ, просадмь, просадмпросадтепросадвѣпросадтапросадхъ, просадхь, просадхпросад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
просадпросадхомъ, просадхомь, просадхом, просадхмꙑпросадстепросадшѧ, просадшѫ, просадша, просадше, просадхѫпросадховѣпросадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
просадстепросаждаахъ, просаждахъ, просажахъ, просаждаахь, просаждахь, просажахь, просаждаах, просаждах, просажахпросаждааше, просаждаше, просажашепросаждааше, просаждаше, просажашепросаждаахомъ, просаждахомъ, просажахомъ, просаждаахомь, просаждахомь, просажахомь, просаждаахом, просаждахом, просажахомпросаждаашете, просаждашете, просажашете, просаждаасте, просаждасте, просажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
просаждаахѫ, просаждахѫ, просажахѫ, просаждаахѹ, просаждахѹ, просажахѹпросаждааховѣ, просаждаховѣ, просажаховѣпросаждаашета, просаждашета, просажашета, просаждааста, просаждаста, просажастапросаждаашете, просаждашете, просажашете, просаждаасте, просаждасте, просажасте
просадт -просаждѫ -просадш св Пробия, прокъсам, скъсам ꙇ нкътоже не вълваатъ вна нова вь мѣхꙑ ветъхꙑ. аще л же н просадтъ вно ново. ꙇ вно пролѣетъ сѧ. ꙇ мѣс погꙑбнѫтъ. нъ вно новое въ мѣхꙑ новꙑ лѣт М Мк 2.22 З. Срв.Лк 5.37 Изч М З Гр ῥήγνυμι Нвб Ø