Исторически речник
прорцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прорцатпрорѫ, прорцаѭ, прорцаѫ, прорѧ, прорцаѧ, прорѹ, прорцаюпрореш, прорцаш, прорцаеш, прорцаашпроретъ, прорцатъ, прорцаетъ, прорцаатъ, прореть, прорцать, прорцаеть, прорцаать, прорет, прорцат, прорцает, прорцаатпроремъ, прорцамъ, прорцаемъ, прорцаамъ, проремь, прорцамь, прорцаемь, прорцаамь, прорем, прорцам, прорцаем, прорцаам, проремо, прорцамо, прорцаемо, прорцаамопрорете, прорцате, прорцаете, прорцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прорѫтъ, прорцаѭтъ, прорцаѫтъ, прорцаѧтъ, прорѹтъ, прорцаютъ, прорѫть, прорцаѭть, прорцаѫть, прорцаѧть, прорѹть, прорцають, прорѫт, прорцаѭт, прорцаѫт, прорцаѧт, прорѹт, прорцаютпроревѣ, прорцавѣ, прорцаевѣ, прорцаавѣпрорета, прорцата, прорцаета, прорцаатапрорете, прорцате, прорцаете, прорцаатепрор, прорцапрор, прорца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прормъ, прорцамъ, прорѣмъ, прорамъ, прормь, прорцамь, прорѣмь, прорамь, прорм, прорцам, прорѣм, прорампрорте, прорцате, прорѣте, проратепрорвѣ, прорцавѣ, прорѣвѣ, проравѣпрорта, прорцата, прорѣта, проратапрорцахъ, прорцахь, прорцахпрорца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прорцапрорцахомъ, прорцахомь, прорцахом, прорцахмꙑпрорцастепрорцашѧ, прорцашѫ, прорцаша, прорцаше, прорцахѫпрорцаховѣпрорцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прорцастепрорцаахъ, прорцахъ, прорцаахь, прорцахь, прорцаах, прорцахпрорцааше, прорцашепрорцааше, прорцашепрорцаахомъ, прорцахомъ, прорцаахомь, прорцахомь, прорцаахом, прорцахомпрорцаашете, прорцашете, прорцаасте, прорцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прорцаахѫ, прорцахѫ, прорцаахѹ, прорцахѹпрорцааховѣ, прорцаховѣпрорцаашета, прорцашета, прорцааста, прорцастапрорцаашете, прорцашете, прорцаасте, прорцасте
прорцат -прорцаѭ -прорцаш несв прорѫ -прореш 1. Предричам, пророкувам, пророчествам  пророкъ даудъ прорꙙ глаголааше. оклеветаѭштааго та блжнꙗго свого. сего ꙁгонꙗхъ. гръдомъ окомъ  несꙑтомъ срьдьцемь сь н҄мъ не ꙗдѣхъ С 305.27 нѣс л же прорцамо слꙑшалъ. то же прѣд стоѧште вдш С 337.9 глагол҄ ѹбо такожде вь н҄ь.  бѫдеш въ того такъ. ꙗкоже  онъ. того рад бол҄ стъ. же сце глагол҄етъ  проретъ С 381.23 мноꙁ бо м рекѫтъ рее. менемь твомъ прорцахомъ.  рекѫ мъ не вѣдѣ васъ С 383.22 2. Прич. сег. страд. като същ. прорцамꙑ м ед ὁ προφητευόμενος Прореченият, този, за когото са предрекли пророците повѣждь м ѹбо ѡ ждовне. ꙿто сꙙ пророкꙑ велаш. а прорцамааго корш С 334.28 Изч С Гр προφητεύω Нвб прорицая остар ОА АР Срв проричам НГер ЕтМл БТР ДА