Исторически речник
прорещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прорещпрорекѫ, прорекѹпрореешпрореетъ, прорееть, прореетпрореемъ, прореемь, прореем, прореемопрореете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прорекѫтъ, прорекѹтъ, прорекѫть, прорекѹть, прорекѫт, прорекѹтпрореевѣпрореетапрореетепрорьц, проръц, прорцпрорьц, проръц, прорц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прорьцѣмъ, проръцѣмъ, прорцѣмъ, прорьцѣмь, проръцѣмь, прорцѣмь, прорьцѣм, проръцѣм, прорцѣмпрорьцѣте, проръцъте, прорцѣтепрорьцѣвѣ, проръцѣвѣ, прорцѣвѣпрорьцѣта, проръцѣта, прорцѣтапрорѣхъ, прорекохъ, прорѣхь, прорекохь, прорѣх, прорекохпрорее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прореепрорѣхомъ, прорекохомъ, прорѣхомь, прорекохомь, прорѣхом, прорекохом, прорекохмꙑпрорѣсте, прорекостепрорѣшѧ, прорекошѧ, прорѣшѫ, прорекошѫ, прорѣша, прорекоша, прорѣше, прорекоше, прорекохѫпрорѣховѣ, прорекоховѣпрорѣста, прорекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прорѣсте, прорекостепрореахъ, прореахь, прореахпрореашепрореашепрореахомъ, прореахомь, прореахомпрореашете, прореасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прореахѫ, прореахѹпрореаховѣпрореашета, прореастапрореашете, прореасте
прорещ -прорекѫ -прорееш св 1. Предрека, предскажа въс бо прц  ꙁаконъ до оана прорѣшѧ М Мт 11.13 З А онъ же отъвѣштавъ рее мъ. ѣко добрѣ прорее саѣ о васъ. лцемѣр. ѣкоже естъ псно. с люде ѹстънам мѧ ътѫтъ. а сръдьце хъ кромѣ отъстотъ отъ мене М Мк 7.6 сего же о себѣ не рее. нъ архере сꙑ лѣтѹ томѹ прорее. ѣко хотѣаше с ѹмьрѣт ꙁа люд М Йо 11.51 З А вс бо прⷰ҇о  ꙁакон до ѡⷩ҇а прорѣшꙙ сꙙ СК Мт 11.13 прорее цѣсарѹ ѹалѹ глагол҄ꙙ добро т бѣ ѹбо цѣсарѹ послѹшавъшѹ мене ... нъ лма не послѹша мене ... деш бо на рать ...  не въꙁможеш стат протвѫ врагомъ свомъ.  побѣгнеш отъ лца хъ С 195.1 2. Прич. мин. страд. като същ. прореено ср ед τὰ προφητευϑέντα Това, което е предречено, предсказано; пророчество не маш л ою свою прореенааго сьвѣдѣтелꙗ. нѣс л же прорцамо слꙑшалъ С 337.8 3. Отгатна глште. прорьц намъ хе кто естъ ѹдаре тѧ М Мт 26.68 З, А, СК. Срв.Мк 14.65 М, З;Лк 22.64 М З прорещ сѧ Изч М З А СК С Гр προφητεύω Нвб прорека остар ВА НТ НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА