Исторически речник
прорастт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прорасттпроращѫ, проращѹпрорастшпрорасттъ, прорастть, прорасттпрорастмъ, прорастмь, прорастм, прорастмопрорастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прорастѧтъ, прорастѧть, прорастѧтпрораствѣпрорасттапрорасттепрорастпрораст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прорастмъ, прорастмь, прорастмпрорасттепрораствѣпрорасттапрорастхъ, прорастхь, прорастхпрораст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прорастпрорастхомъ, прорастхомь, прорастхом, прорастхмꙑпрорастстепрорастшѧ, прорастшѫ, прорастша, прорастше, прорастхѫпрорастховѣпрорастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прорастстепрорастѣахъ, прорастѣѣхъ, прорастѣхъ, прорастѣахь, прорастѣѣхь, прорастѣхь, прорастѣах, прорастѣѣх, прорастѣхпрорастѣаше, прорастѣѣше, прорастѣшепрорастѣаше, прорастѣѣше, прорастѣшепрорастѣахомъ, прорастѣѣхомъ, прорастѣхомъ, прорастѣахомь, прорастѣѣхомь, прорастѣхомь, прорастѣахом, прорастѣѣхом, прорастѣхомпрорастѣашете, прорастѣѣшете, прорастѣшете, прорастѣасте, прорастѣѣсте, прорастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прорастѣахѫ, прорастѣѣхѫ, прорастѣхѫ, прорастѣахѹ, прорастѣѣхѹ, прорастѣхѹпрорастѣаховѣ, прорастѣѣховѣ, прорастѣховѣпрорастѣашета, прорастѣѣшета, прорастѣшета, прорастѣаста, прорастѣѣста, прорастѣстапрорастѣашете, прорастѣѣшете, прорастѣшете, прорастѣасте, прорастѣѣсте, прорастѣсте
прорастт -проращѫ -прорастш св Отгледам, направя да порасте [образно] аште л кто ште вьпрѣкꙑ глагол҄етъ.  пьртъ сꙙ глагол҄ꙙ. ждовьстѣ съборѣ прложенѣ бꙑт смокв. вѣштаї како с коренꙗ ѹсъхꙑ съборъ. сладъкааго павла прораст С 347.3 Изч С Гр βλαστάνω Нвб прораста, прорасна ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв прорастувам диал ДА