Исторически речник
пропѧть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пропѧт, пропѧтьпропѧтꙗ, пропѧта, пропѧтьꙗпропѧтю, пропѧтѹ, пропѧтьюпропѧтмь, пропѧтьмь, пропѧтмъ, пропѧтьмъ, пропѧтмь, пропѧтмъпропѧт, пропѧть, пропѧтпропѧтꙗ, пропѧта, пропѧтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пропѧт, пропѧть, пропѧтепропѧтмъ, пропѧтьмъ, пропѧтмь, пропѧтьмь, пропѧтмъ, пропѧтмь, пропѧтомъ, пропѧтамъпропѧт, пропѧть, пропѧт, пропѧтмпропѧтхъ, пропѧтьхъ, пропѧтхь, пропѧтьхь, пропѧтхъ, пропѧтхьпропѧт, пропѧтьпропѧтю, пропѧтѹ, пропѧтью
NnDu
пропѧтма, пропѧтьма, пропѧтма, пропѧтма
пропѧть -ꙗ ср Разпъване на кръст, разпятие ꙇ прѣдадѧтъ і на порѫгане ѩꙁкмъ. ꙇ бене  пропѧтье. ꙇ въ трет день вьскръснетъ М Мт 20.19 ЗI вѣсте ѣко по дъвою дънѹ пасха бѫдетъ. ꙇ снъ лвскꙑ прѣданъ бѫдетъ на пропѧте М Мт 26.2 ꙇ егда порѫгашѧ сѧ емѹ. съвлѣшѧ съ него хламдѫ ꙇ облѣшѧ  въ рꙁꙑ своѩ. ꙇ вѣсѧ і на пропѧте М Мт 27.31 он же прлежаахѫ гласꙑ вел просѧште его на пропѧте. ꙇ ѹстоѣхѫ глас хъ. ꙇ архерест М Лк 23.23 Изч М З Гр [τὸ] σταυρωϑῆναι [τὸ] σταυρῶσαι пропѧте Нвб Срв разпятие