Исторически речник
пропнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пропнатпропнаѭ, пропнаѫ, пропнаѧ, пропнаюпропнаш, пропнаеш, пропнаашпропнатъ, пропнаетъ, пропнаатъ, пропнать, пропнаеть, пропнаать, пропнат, пропнает, пропнаатпропнамъ, пропнаемъ, пропнаамъ, пропнамь, пропнаемь, пропнаамь, пропнам, пропнаем, пропнаам, пропнамо, пропнаемо, пропнаамопропнате, пропнаете, пропнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пропнаѭтъ, пропнаѫтъ, пропнаѧтъ, пропнаютъ, пропнаѭть, пропнаѫть, пропнаѧть, пропнають, пропнаѭт, пропнаѫт, пропнаѧт, пропнаютпропнавѣ, пропнаевѣ, пропнаавѣпропната, пропнаета, пропнаатапропнате, пропнаете, пропнаатепропнапропна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пропнамъ, пропнамь, пропнампропнатепропнавѣпропнатапропнахъ, пропнахь, пропнахпропна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пропнапропнахомъ, пропнахомь, пропнахом, пропнахмꙑпропнастепропнашѧ, пропнашѫ, пропнаша, пропнаше, пропнахѫпропнаховѣпропнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пропнастепропнаахъ, пропнахъ, пропнаахь, пропнахь, пропнаах, пропнахпропнааше, пропнашепропнааше, пропнашепропнаахомъ, пропнахомъ, пропнаахомь, пропнахомь, пропнаахом, пропнахомпропнаашете, пропнашете, пропнаасте, пропнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пропнаахѫ, пропнахѫ, пропнаахѹ, пропнахѹпропнааховѣ, пропнаховѣпропнаашета, пропнашета, пропнааста, пропнастапропнаашете, пропнашете, пропнаасте, пропнасте
пропнат -пропнаѭ -пропнаш несв 1. Опъвам, разпъвам, разтягам  вь лѣпотѫ облѣе сѩ одѣѩ сѩ свѣтомъ ѣко  ріꙁоѭ. пропнаѩ неба ѣко  кожѫ. покрꙑваѩ водамі прѣвꙑспрънѣ его. полагаѩ облакꙑ вꙑсхожденье свое СП 103.2 2. Разпъвам на кръст нъ  ꙁемьꙗ трꙙсѣаше сꙙ не трьпꙙ т беꙁаконьꙗ ждовьска. покаꙁаѭшт ж (...) уꙙшт [!] ꙗкⷪ бъ бѣ пропнамꙑ. тѣмꙿже  не трьпѣаше. нъ негодовааше С 485.6 Образно. стан ѹбо о ѧдо. раꙁѹмѣ же крѣпъко. отъ настоѩщааго дꙿне. пропнат т сѧ  ѹмрътвт вꙿсемѹ мрѹ. ꙇ вꙿсь мръ тебѣ. отъметаеш бо сѧ родтель СЕ 89b 22 3. Прич. сег. страд. като същ. пропнамъ, –ꙑ м ед ὁ σταυρούμενος Този, който е разпъван на кръст, разпъваният на кръст Исус Христос се ѹбо хоборꙿц творѣахѫ. не раꙁѹмѣѭште пропнама. пае же вол҄еѭ ослъпꙿше. тварь же не раꙁѹмѣ свого ꙁждтелꙗ  творьца С 484.26 Изч СП СЕ С Гр ἐκτείνω σταυρόω Нвб Срв пропиням ’правя с ръка жест за проклинане’ НТ НГер БТР ДА