Исторически речник
прообраꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прообраꙁтпроображѫ, проображѹпрообраꙁшпрообраꙁтъ, прообраꙁть, прообраꙁтпрообраꙁмъ, прообраꙁмь, прообраꙁм, прообраꙁмопрообраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прообраꙁѧтъ, прообраꙁѧть, прообраꙁѧтпрообраꙁвѣпрообраꙁтапрообраꙁтепрообраꙁпрообраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прообраꙁмъ, прообраꙁмь, прообраꙁмпрообраꙁтепрообраꙁвѣпрообраꙁтапрообраꙁхъ, прообраꙁхь, прообраꙁхпрообраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прообраꙁпрообраꙁхомъ, прообраꙁхомь, прообраꙁхом, прообраꙁхмꙑпрообраꙁстепрообраꙁшѧ, прообраꙁшѫ, прообраꙁша, прообраꙁше, прообраꙁхѫпрообраꙁховѣпрообраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прообраꙁстепроображаахъ, проображахъ, проображаахь, проображахь, проображаах, прообраожахпроображааше, проображашепроображааше, проображашепроображаахомъ, проображахомъ, проображаахомь, проображахомь, проображаахом, проображахомпроображаашете, проображашете, проображаасте, проображасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проображаахѫ, проображахѫ, проображаахѹ, проображахѹпроображааховѣ, проображаховѣпроображаашета, проображашета, проображааста, проображастапроображаашете, проображашете, проображаасте, проображасте
прообраꙁт -проображѫ -прообраꙁш св Покажа, изобразя, представя молѭ тѧ  прошѭ гі бже ꙇстньнꙑ. посъл въ мѧ стꙑ дхъ тво. ꙇцѣлѣѭщааго вꙿсего ка ... ꙇ дажд емѹ вꙿсѣ повелѣнѣ твоѣ. цѣловънаа. ѣже прообраꙁлъ ес на ꙁем. хмь твомь бгомь нашмь СЕ 41b 18 Изч СЕ Нвб Срв [из]образя, [пре]образя ОА ВА НТ ЕтМл БТР ДА