Исторически речник
пронꙑрьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пронꙑрьство, пронꙑръство, пронꙑрствопронꙑрьства, пронꙑръства, пронꙑрствапронꙑрьствѹ, пронꙑръствѹ, пронꙑрствѹпронꙑрьствомь, пронꙑръствомь, пронꙑрствомь, пронꙑрьствомъ, пронꙑръствомъ, пронꙑрствомъпронꙑрьствѣ, пронꙑръствѣ, пронꙑрствѣпронꙑрьства, пронꙑръства, пронꙑрства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пронꙑрьствъ, пронꙑръствъ, пронꙑрествъ, пронꙑрьствь, пронꙑрствь, пронꙑрьстъвь, пронꙑрстъвь, пронꙑрьстьвь, пронꙑрстьвьпронꙑррьствомъ, пронꙑръствомъ, пронꙑрствомъ, пронꙑрьствомь, пронꙑръствомь, пронꙑрствомьпронꙑрьствꙑ, пронꙑръствꙑ, пронꙑрствꙑпронꙑрьствѣхъ, пронꙑръствѣхъ, пронꙑрствѣхъ, пронꙑрьствѣхь, пронꙑръствѣхь, пронꙑрствѣхьпронꙑрьствѣ, пронꙑръствѣ, пронꙑрствѣпронꙑрьствѹ, пронꙑръствѹ, пронꙑрствѹ
NnDu
пронꙑрьствома, пронꙑръствома, пронꙑрствома
пронꙑрьство ср Хитрост, подлост, коварство мнте бо ѹбо пронꙑрьствомъ въꙁдръжанꙗ. пронꙑрт славѫ божѭ. не раꙁѹмѣѭште. ꙗко же сꙙ мене ослѹшатъ.  отьца сꙙ ослѹша С 331.12  вон прсѣдѣахѫ.  не рождаахѫ въ сѫботѫ то творꙙште.  дѣлаѭште. нъ на дꙿно тъьѭ ꙁьрѣахѫ на сво пронꙑрьство. ꙗкоже тѣмь да оделѣѭтъ. же сетънааго беꙁѹмьꙗ стъ С 444.7 Изч С Гр πρόσχημα πονηρία Нвб пронирство остар ВА