Исторически речник
пронꙑрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пронꙑрт*пронꙑрѭ*пронꙑрш*пронꙑртъ*пронꙑрмъ*пронꙑрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*пронꙑрѧтъ*пронꙑрвѣ*пронꙑрта*пронꙑрте*пронꙑр*пронꙑр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*пронꙑрмъ*пронꙑрте*пронꙑрвѣ*пронꙑрта*пронꙑрхъ*пронꙑр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*пронꙑр*пронꙑрхомъ*пронꙑрсте*пронꙑршѧ*пронꙑрховѣ*пронꙑрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*пронꙑрсте*пронꙑрꙗахъ*пронꙑрꙗаше*пронꙑрꙗаше*пронꙑрꙗахомъ*пронꙑрꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*пронꙑрꙗахѫ*пронꙑрꙗаховѣ*пронꙑрꙗашета*пронꙑрꙗашете
пронꙑрт -пронꙑрѭ -пронꙑрш св Получа по нечестен път, сдобия се с измама, присвоя мене въ ꙁаконѣ  пророцѣхъ. проповѣдамааго ослѹшасте сꙙ. мнте бо ѹбо пронꙑрьствомъ въꙁдръжанꙗ. пронꙑрт славѫ божѭ. не раꙁѹмѣѭште. ꙗко же сꙙ мене ослѹшатъ.  отьца сꙙ ослѹша С 331.13 Изч С Гр διεκδικέω Нвб Срв пронирство ср остар пронирив прил остар ВА