Исторически речник
проност  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проностпроношѫ, проношѹпроносшпроностъ, проность, проностпроносмъ, проносмь, проносм, проносмопроносте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проносѧтъ, проносѧть, проносѧтпроносвѣпроностапроностепроноспронос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проносмъ, проносмь, проносмпроностепроносвѣпроностапроносхъ, проносхь, проносхпронос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проноспроносхомъ, проносхомь, проносхом, проносхмꙑпроносстепроносшѧ, проносшѫ, проносша, проносше, проносхѫпроносховѣпроносста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проносстепроношаахъ, проношахъ, проношаахь, проношахь, проношаах, проношахпроношааше, проношашепроношааше, проношашепроношаахомъ, проношахомъ, проношаахомь, проношахомь, проношаахом, проношахомпроношаашете, проношашете, проношаасте, проношасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проношаахѫ, проношахѫ, проношаахѹ, проношахѹпроношааховѣ, проношаховѣпроношаашете, проношашете, проношаасте, проношастепроношаашета, проношашета, проношааста, проношаста
проност -проношѫ -проносш несв проност слово δυαφημίζω τὸν λόγον Разгласявам, разпространявам, известявам онъ же шедъ наѧтъ проповѣдат мъного. ꙇ проност слово. ѣко к томѹ не можааше ѣвѣ въ градъ вьнт. нъ вьнѣ въ пѹстѣхъ мѣстѣхъ бѣ. ꙇ прхождахѫ къ немѹ отъ въсѫдѣ М Мк 1.45 З Изч М З Нвб пронеса [се] ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА