Исторически речник
пронест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пронестпронесѫ, пронесѹпронесешпронесетъ, пронесеть, пронесетпронесемъ, пронесемь, пронесем, пронесемопронесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пронесѫтъ, пронесѹтъ, пронесѫть, пронесѹть, пронесѫт, пронесѹтпронесевѣпронесетапронесетепронеспронес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пронесѣмъ, пронесѣмь, пронесѣмпронесѣтепронесѣвѣпронесѣтапронѣсъ, пронесохъ, пронесохь, пронесохпронесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пронесепронѣсомъ, пронесохомъ, пронѣсомь, пронесохомь, пронесохом, пронесохмꙑпронѣсте, пронесостепронѣсѧ, пронесошѧ, пронесошѫ, пронесоша, пронесоше, пронесохѫпронѣсовѣ, пронесоховѣпронѣста, пронесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пронѣсте, пронесостепронесѣхъ, пронесѣхпронесѣшепронесѣшепронесѣхомъ, пронесѣхомь, пронесѣхомпронесѣшете, пронесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пронесѣхѫ, пронесѣхѹпронесѣховѣпронесѣшета, пронесѣстапронесѣшете, пронесѣсте
пронест -пронесѫ -пронесеш св Отхвърля, отрека, пренебрегна блажен бѫдете егда вьꙁненавдѧтъ вꙑ лвц. ꙇ егда раꙁлѫѧтъ вꙑ  поносѧтъ. ꙇ пронесѫтъ мѧ ваше ѣко ꙁъло. сна лвскааго рад М Лк 6.22 З А СК Изч М З А СК Гр ἐκβάλλω Нвб пронеса [се] ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА