Исторически речник
прокопат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прокопатпрокопаѭ, прокопаѫ, прокопаѧ, прокопаюпрокопаш, прокопаеш, прокопаашпрокопатъ, прокопаетъ, прокопаатъ, прокопать, прокопаеть, прокопаать, прокопат, прокопает, прокопаатпрокопамъ, прокопаемъ, прокопаамъ, прокопамь, прокопаемь, прокопаамь, прокопам, прокопаем, прокопаам, прокопамо, прокопаемо, прокопаамопрокопате, прокопаете, прокопаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прокопаѭтъ, прокопаѫтъ, прокопаѧтъ, прокопаютъ, прокопаѭть, прокопаѫть, прокопаѧть, прокопають, прокопаѭт, прокопаѫт, прокопаѧт, прокопаютпрокопавѣ, прокопаевѣ, прокопаавѣпрокопата, прокопаета, прокопаатапрокопате, прокопаете, прокопаатепрокопапрокопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прокопамъ, прокопамь, прокопампрокопатепрокопавѣпрокопатапрокопахъ, прокопахь, прокопахпрокопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прокопапрокопахомъ, прокопахомь, прокопахом, прокопахмꙑпрокопастепрокопашѧ, прокопашѫ, прокопаша, прокопаше, прокопахѫпрокопаховѣпрокопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прокопастепрокопаахъ, прокопахъ, прокопаахь, прокопахь, прокопаах, прокопахпрокопааше, прокопашепрокопааше, прокопашепрокопаахомъ, прокопахомъ, прокопаахомь, прокопахомь, прокопаахом, прокопахомпрокопаашете, прокопашете, прокопаасте, прокопасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прокопаахѫ, прокопахѫ, прокопаахѹ, прокопахѹпрокопааховѣ, прокопаховѣпрокопаашета, прокопашета, прокопааста, прокопастапрокопаашете, прокопашете, прокопаасте, прокопасте
прокопат -прокопаѭ -прокопаш св Прокопая, пробия дупка ꙇ не могѫште прстѫпт къ немѹ ꙁа народъ. отъкрꙑшѧ покровъ деже бѣ. ꙇ прокопавъше съвѣсшѧ одръ на немьже ослабленꙑ сълежааше М Мк 2.4 З А СК прокопашѩ [глоса към прігвоꙁдшѩ] прігвоꙁдішѩ ноѕѣ моі і рѫцѣ моі ( вж. Север, с. 26, бел. под линия) СП 21.17 Изч М З А СК СП Гр ἐξορύσσω ὀρύσσω Нвб прокопая, прокопавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР прокопам диал БТР ДА