Исторически речник
проклнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проклнатпроклнаѭ, проклнаѫ, проклнаѧ, проклнаюпроклнаш, проклнаеш, проклнаашпроклнатъ, проклнаетъ, проклнаатъ, проклнать, проклнаеть, проклнаать, проклнат, проклнает, проклнаатпроклнамъ, проклнаемъ, проклнаамъ, проклнамь, проклнаемь, проклнаамь, проклнам, проклнаем, проклнаам, проклнамо, проклнаемо, проклнаамопроклнате, проклнаете, проклнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проклнаѭтъ, проклнаѫтъ, проклнаѧтъ, проклнаютъ, проклнаѭть, проклнаѫть, проклнаѧть, проклнають, проклнаѭт, проклнаѫт, проклнаѧт, проклнаютпроклнавѣ, проклнаевѣ, проклнаавѣпроклната, проклнаета, проклнаатапроклнате, проклнаете, проклнаатепроклнапроклна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проклнамъ, проклнамь, проклнампроклнатепроклнавѣпроклнатапроклнахъ, проклнахь, проклнахпроклна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проклнапроклнахомъ, проклнахомь, проклнахом, проклнахмꙑпроклнастепроклнашѧ, проклнашѫ, проклнаша, проклнаше, проклнахѫпроклнаховѣпроклнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проклнастепроклнаахъ, проклнахъ, проклнаахь, проклнахь, проклнаах, проклнахпроклнааше, проклнашепроклнааше, проклнашепроклнаахомъ, проклнахомъ, проклнаахомь, проклнахомь, проклнаахом, проклнахомпроклнаашете, проклнашете, проклнаасте, проклнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проклнаахѫ, проклнахѫ, проклнаахѹ, проклнахѹпроклнааховѣ, проклнаховѣпроклнаашета, проклнашета, проклнааста, проклнастапроклнаашете, проклнашете, проклнаасте, проклнасте
проклнат -проклнаѭ -проклнаш несв Проклинам; изричам проклятие, клетва сльнъ дѣлꙑ. слово слова раꙁорлъ.  тлъпꙑ бѣсъ вь свнѧ посꙑлааше. сльнъ словомъ. касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ.  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше. сльнъ дѣломъ. проклнааше смокьвнцѫ  їсъхнѣꙗше С 476.23 Изч С Нвб проклинам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА