Исторически речник
прокаꙁьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прокаꙁьство, прокаꙁъство, прокаꙁствопрокаꙁьства, прокаꙁъства, прокаꙁствапрокаꙁьствѹ, прокаꙁъствѹ, прокаꙁствѹпрокаꙁьствомь, прокаꙁъствомь, прокаꙁствомь, прокаꙁьствомъ, прокаꙁъствомъ, прокаꙁствомъпрокаꙁьствѣ, прокаꙁъствѣ, прокаꙁствѣпрокаꙁьства, прокаꙁъства, прокаꙁства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прокаꙁьствъ, прокаꙁъствъ, прокаꙁествъ, прокаꙁьствь, прокаꙁствь, прокаꙁьстъвь, прокаꙁстъвь, прокаꙁьстьвь, прокаꙁстьвьпрокаꙁрьствомъ, прокаꙁъствомъ, прокаꙁствомъ, прокаꙁьствомь, прокаꙁъствомь, прокаꙁствомьпрокаꙁьствꙑ, прокаꙁъствꙑ, прокаꙁствꙑпрокаꙁьствѣхъ, прокаꙁъствѣхъ, прокаꙁствѣхъ, прокаꙁьствѣхь, прокаꙁъствѣхь, прокаꙁствѣхьпрокаꙁьствѣ, прокаꙁъствѣ, прокаꙁствѣпрокаꙁьствѹ, прокаꙁъствѹ, прокаꙁствѹ
NnDu
прокаꙁьствома, прокаꙁъствома, прокаꙁствома
прокаꙁьство ср Коварство, измама доб же мѫенкъ кодратъ рее. отца твого нарца такого сѫшта. аꙁъ бо кръстьꙗнъ смъ  не вѣдѣ н вльшьбꙑ н прокаꙁьства.  не жьрѫ бѣсомъ С 111.25 творѣше  ꙗже на враꙿбѫ. кѹпно же  прокаꙁьства лѫкавааго вѣдꙑ  боѧ сꙙ. да кол отъ многааго к н҄е попееньꙗ С 516.23 Заговор, престъпление. помꙙнѫхомꙑ ꙗко льстьць онъ рее ште жвъ сꙑ. да ѹмрълъ стъ ѹбо. по трехъ дьнехъ въстанѫ. повел ѹтврьдт гробъ. да  погребенъ стъ. да како прдѫтъ ѹенц го  ѹкрадѫтꙑ . да ѹбо аште гробъ ꙁапеатьлѣтъ сꙙ. не бѫдетъ прокаꙁьства нкогоже С 440.5 пон҄еже бо пеатьлѣсте не бꙑ нкогоже прокаꙁьства. да аште не бꙑ ндꙿногоже прокаꙁьства. то ѹже въста авѣ  бес пьрꙙ С 440.8, 9 Изч С Гр κακουργία ἐπιϑεσία τέχνη Нвб проказство остар РРОДД