Исторически речник
прокаꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прокаꙁтпрокажѫ, прокажѹпрокаꙁшпрокаꙁтъ, прокаꙁть, прокаꙁтпрокаꙁмъ, прокаꙁмь, прокаꙁм, прокаꙁмопрокаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прокаꙁѧтъ, прокаꙁѧть, прокаꙁѧтпрокаꙁвѣпрокаꙁтапрокаꙁтепрокаꙁпрокаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прокаꙁмъ, прокаꙁмь, прокаꙁмпрокаꙁтепрокаꙁвѣпрокаꙁтапрокаꙁхъ, прокаꙁхь, прокаꙁхпрокаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прокаꙁпрокаꙁхомъ, прокаꙁхомь, прокаꙁхом, прокаꙁхмꙑпрокаꙁстепрокаꙁшѧ, прокаꙁшѫ, прокаꙁша, прокаꙁше, прокаꙁхѫпрокаꙁховѣпрокаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прокаꙁстепрокажаахъ, прокажахъ, прокажаахь, прокажахь, прокажаах, прокаожахпрокажааше, прокажашепрокажааше, прокажашепрокажаахомъ, прокажахомъ, прокажаахомь, прокажахомь, прокажаахом, прокажахомпрокажаашете, прокажашете, прокажаасте, прокажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прокажаахѫ, прокажахѫ, прокажаахѹ, прокажахѹпрокажааховѣ, прокажаховѣпрокажаашета, прокажашета, прокажааста, прокажастапрокажаашете, прокажашете, прокажаасте, прокажасте
прокаꙁт -прокажѫ -прокаꙁш св прокаꙁт отроѧ Направя аборт, пометна аще котораа жена блѫдъ сътворьш. тол прокаꙁтъ отроѧ вꙿ себѣ. ꙇ лѣⷮ҇ да поⷦ҇етꙿсѧ. б оⷮ҇ нⷯ҇ о хⷠ҇лѣ о воⷣ҇ СЕ 104а 9—10 Изч СЕ Нвб Ø