Исторически речник
прокажень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прокажен, прокаженьпрокаженꙗ, прокажена, прокаженьꙗпрокаженю, прокаженѹ, прокаженьюпрокаженмь, прокаженьмь, прокаженмъ, прокаженьмъ, прокаженмь, прокаженмъпрокажен, прокажень, прокаженпрокаженꙗ, прокажена, прокаженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прокажен, прокажень, прокаженепрокаженмъ, прокаженьмъ, прокаженмь, прокаженьмь, прокаженмъ, прокаженмь, прокаженомъ, прокаженамъпрокажен, прокажень, прокажен, прокаженмпрокаженхъ, прокаженьхъ, прокаженхь, прокаженьхь, прокаженхъ, прокаженхьпрокажен, прокаженьпрокаженю, прокаженѹ, прокаженью
NnDu
прокаженма, прокаженьма, прокаженма, прокаженма
прокажень -ꙗ ср Проказа, тежка кожна заразна болест ꙇ се мѫжъ сплънь прокаженѣ. ꙇ вдѣвъ ꙇса падъ нцъ мол сѧ емѹ глѧ. г аште хоштеш можеш мѧ остт М Лк 5.12 З посъл въ мѧ стꙑ дхъ тво. ꙇцѣлѣѭщааго вꙿсего ка ... отъ вꙿсего недѫга. ꙇ отъ вꙿсего прокаженѣ СЕ 41b 14—15 Изч М З СЕ Гр λέπρα прокажен Нвб Срв проказа