Исторически речник
проꙁьрѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
проꙁьрѣн, проꙁьрѣньпроꙁьрѣнꙗ, проꙁьрѣна, проꙁьрѣньꙗпроꙁьрѣню, проꙁьрѣнѹ, проꙁьрѣньюпроꙁьрѣнмь, проꙁьрѣньмь, проꙁьрѣнмъ, проꙁьрѣньмъ, проꙁьрѣнмь, проꙁьрѣнмъпроꙁьрѣн, проꙁьрѣнь, проꙁьрѣнпроꙁьрѣнꙗ, проꙁьрѣна, проꙁьрѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
проꙁьрѣн, проꙁьрѣнь, проꙁьрѣнепроꙁьрѣнмъ, проꙁьрѣньмъ, проꙁьрѣнмь, проꙁьрѣньмь, проꙁьрѣнмъ, проꙁьрѣнмь, проꙁьрѣномъ, проꙁьрѣнамъпроꙁьрѣн, проꙁьрѣнь, проꙁьрѣн, проꙁьрѣнмпроꙁьрѣнхъ, проꙁьрѣньхъ, проꙁьрѣнхь, проꙁьрѣньхь, проꙁьрѣнхъ, проꙁьрѣнхьпроꙁьрѣн, проꙁьрѣньпроꙁьрѣню, проꙁьрѣнѹ, проꙁьрѣнью
NnDu
проꙁьрѣнма, проꙁьрѣньма, проꙁьрѣнма, проꙁьрѣнма
проꙁьрѣнь -ꙗ ср Проглеждане; способност да се вижда, гледа проповѣдѣтъ плѣньнкомъ отъпѹштене. ꙇ слѣпꙑмъ проꙁьрѣне. отъпѹсттъ съкрѹшенꙑѩ въ отърадѫ М Лк 4.19 А СК въ тъ асъ сцѣл мъногꙑ отъ недѫгъ. ꙇ ранъ  дхъ ꙁълъ. ꙇ мъногомъ слѣпомъ дарова проꙁьрѣне М Лк 7.21 Изч М З А СК Гр ἀνάβλεψις [τὸ] βλέπειν проꙁьрѣне Нвб прозрение ОА БТР АР