Исторически речник
проꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проꙁъватпроꙁовѫ, проꙁовѹпроꙁовешпроꙁоветъ, проꙁоветь, проꙁоветпроꙁовемъ, проꙁовемь, проꙁовем, проꙁовемопроꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проꙁовѫтъ, проꙁовѹтъ, проꙁовѫть, проꙁовѹть, проꙁовѫт, проꙁовѹтпроꙁовевѣпроꙁоветапроꙁоветепроꙁовпроꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проꙁовѣмъ, проꙁовѣмь, проꙁовѣмпроꙁовѣтепроꙁовѣвѣпроꙁовѣтапроꙁъвахъ, проꙁвахъ, проꙁъвахь, проꙁвахь, проꙁъвах, проꙁвахпроꙁъва, проꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проꙁъва, проꙁвапроꙁъвахомъ, проꙁвахомъ, проꙁъвахомь, проꙁвахомь, проꙁъвахом, проꙁвахом, проꙁъвахмꙑ, проꙁвахмꙑпроꙁъвасте, проꙁвастепроꙁъвашѧ, проꙁвашѧ, проꙁъвашѫ, проꙁвашѫ, проꙁъваша, проꙁваша, проꙁъваше, проꙁваше, проꙁъвахѫ, проꙁвахѫпроꙁъваховѣ, проꙁваховѣпроꙁъваста, проꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проꙁъвасте, проꙁвастепроꙁъваахъ, проꙁьвахъ, проꙁвахъ, проꙁовѣахъ, проꙁовѣхъ, проꙁъваахь, проꙁьвахь, проꙁвахь, проꙁовѣахь, проꙁовѣхь, проꙁъваах, проꙁьвах, проꙁвах, проꙁовѣах, проꙁовѣх, проꙁовѧхъ, проꙁовѧхь, проꙁовѧхпроꙁъвааше, проꙁьваше, проꙁваше, проꙁовѣаше, проꙁовѣше, проꙁовѧшепроꙁъвааше, проꙁьваше, проꙁваше, проꙁовѣаше, проꙁовѣше, проꙁовѧшепроꙁъваахомъ, проꙁьвахомъ, проꙁвахомъ, проꙁовѣахомъ, проꙁовѣхомъ, проꙁъваахомь, проꙁьвахомь, проꙁвахомь, проꙁовѣахомь, проꙁовѣхомь, проꙁъваахом, проꙁьвахом, проꙁвахом, проꙁовѣахом, проꙁовѣхом, проꙁовѧхомъ, проꙁовѧхомь, проꙁовѧхомпроꙁъваашете, проꙁьвашете, проꙁвашете, проꙁовѣашете, проꙁовѣшете, проꙁъваасте, проꙁьвасте, проꙁвасте, проꙁовѣасте, проꙁовѣсте, проꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проꙁъваахѫ, проꙁьвахѫ, проꙁвахѫ, проꙁовѣахѫ, проꙁовѣхѫ, проꙁъваахѹ, проꙁьвахѹ, проꙁвахѹ, проꙁовѣахѹ, проꙁовѣхѹ, проꙁовѧхѹпроꙁъвааховѣ, проꙁьваховѣ, проꙁваховѣ, проꙁовѣаховѣ, проꙁовѣховѣ, проꙁовѧховѣпроꙁъваашета, проꙁьвашета, проꙁвашета, проꙁовѣашета, проꙁовѣшета, проꙁъвааста, проꙁьваста, проꙁваста, проꙁовѣаста, проꙁовѣста, проꙁовѧстапроꙁъваашете, проꙁьвашете, проꙁвашете, проꙁовѣашете, проꙁовѣшете, проꙁъваасте, проꙁьвасте, проꙁвасте, проꙁовѣасте, проꙁовѣсте, проꙁовѧсте
проꙁъват -проꙁовѫ -проꙁовеш св Назова, нарека някого някакъв сего же не намѣн отъ ꙁълоб. не бо рее юда прѣдавнкъ. ацѣ лѣпо бѣ ꙗкоже оного отъ доброьст нарее. тако  сего отъ ꙁьлобꙑ проꙁъват  решт. їюда прѣдавьнкъ С 410.22 вь вьсѫ ꙁемьѭ ꙁде слава го ... како  ѹбо проꙁовѫ. сльньце нь ноштѭ не осѣнꙗтъ сꙙ. ꙁвѣꙁдѫ нъ дьнꙿ сеѧ не покрꙑтъ. вь все врѣмꙙ освѣштатъ съꙁъданѫѭ С 509.2 Изч С Гр ὀνομάζω προσαγορεύω Нвб Срв [при]зова, [на]зова ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА