Исторически речник
проꙁорьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
проꙁорьнъ, проꙁорьньпроꙁорьнапроꙁорьнѹпроꙁорьнъ, проꙁорьньпроꙁорьнапроꙁорьномь, проꙁорьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
проꙁорьнѣпроꙁорьне, проꙁорьнꙑпроꙁорьнпроꙁорьнъ, проꙁорьньпроꙁорьномъ, проꙁорьномьпроꙁорьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
проꙁорьнꙑпроꙁорьнѣхъ, проꙁорьнѣхьпроꙁорьнапроꙁорьнѹпроꙁорьномапроꙁорьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
проꙁорьнапроꙁорьнѹпроꙁорьнопроꙁорьнапроꙁорьномь, проꙁорьномъпроꙁорьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
проꙁорьнапроꙁорьнъ, проꙁорьньпроꙁорьномъ, проꙁорьномьпроꙁорьнапроꙁорьнꙑпроꙁорьнѣхъ, проꙁорьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
проꙁорьнѣпроꙁорьнѹпроꙁорьномапроꙁорьнапроꙁорьнꙑ, проꙁорьнѫпроꙁорьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
проꙁорьнѫ, проꙁорьнѹпроꙁорьноѭ, проꙁорьноѫ, проꙁорьноѧ, проꙁорьноюпроꙁорьнѣпроꙁорьнꙑпроꙁорьнъ, проꙁорьньпроꙁорьнамъ, проꙁорьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
проꙁорьнꙑпроꙁорьнампроꙁорьнахъ, проꙁорьнахьпроꙁорьнѣпроꙁорьнѹпроꙁорьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
проꙁорьнꙑ, проꙁорьнꙑ, проꙁорьнопроꙁорьнаго, проꙁорьнаего, проꙁорьнааго, проꙁорьнаго, проꙁорьного, проꙁорьнога, проꙁорьнгопроꙁорьнѹмѹ, проꙁорьнѹемѹ, проꙁорьнѹѹмѹ, проꙁорьнѹмѹ, проꙁорьноомѹ, проꙁорьномѹ, проꙁорьноѹмѹ, проꙁорьнмѹпроꙁорьнꙑ, проꙁорьнꙑ, проꙁорьнопроꙁорьнаго, проꙁорьнаего, проꙁорьнааго, проꙁорьнаго, проꙁорьного, проꙁорьнога, проꙁорьнгопроꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
проꙁорьнѣмь, проꙁорьнѣемь, проꙁорьнѣѣмь, проꙁорьнѣамь, проꙁорьнѣмь, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьнѣемъ, проꙁорьнѣѣмъ, проꙁорьнѣамъ, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьномь, проꙁорьномъпроꙁорьнꙑ, проꙁорьнꙑ, проꙁорьнопроꙁорьнпроꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнѣхъ, проꙁорьнѣхьпроꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьнѣмьпроꙁорьнꙑѧ, проꙁорьнꙑꙗ, проꙁорьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
проꙁорьнꙑм, проꙁорьнꙑмпроꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхьпроꙁорьнаꙗ, проꙁорьнаа, проꙁорьнаѣпроꙁорьнѹю, проꙁорьноюпроꙁорьнꙑма, проꙁорьнꙑмапроꙁорьно, проꙁорьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
проꙁорьнаго, проꙁорьнаего, проꙁорьнааго, проꙁорьнаго, проꙁорьного, проꙁорьнога, проꙁорьнгопроꙁорьнѹмѹ, проꙁорьнѹемѹ, проꙁорьнѹѹмѹ, проꙁорьнѹмѹ, проꙁорьноомѹ, проꙁорьномѹ, проꙁорьноѹмѹ, проꙁорьнмѹпроꙁорьно, проꙁорьноепроꙁорьнаго, проꙁорьннаего, проꙁорьнааго, проꙁорьнаго, проꙁорьного, проꙁорьнога, проꙁорьнгопроꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмъпроꙁорьнѣмь, проꙁорьнѣемь, проꙁорьнѣѣмь, проꙁорьнѣамь, проꙁорьнѣмь, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьнѣемъ, проꙁорьнѣѣмъ, проꙁорьнѣамъ, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьномь, проꙁорьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
проꙁорьно, проꙁорьноепроꙁорьнаꙗ, проꙁорьнаа, проꙁорьнаѣ, проꙁорьнаѧпроꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнѣхъ, проꙁорьнѣхьпроꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьнѣмьпроꙁорьнаꙗ, проꙁорьнаа, проꙁорьнаѣ, проꙁорьнаѧпроꙁорьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхьпроꙁорьнѣпроꙁорьнѹю, проꙁорьноюпроꙁорьнꙑма, проꙁорьнꙑмапроꙁорьнаꙗ, проꙁорьнаа, проꙁорьнаѣ, проꙁорьнаѧпроꙁорьнꙑѧ, проꙁорьнꙑꙗ, проꙁорьнѫѭ, проꙁорьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
проꙁорьнѣ, проꙁорьнопроꙁорьнѫѭ, проꙁорьнѹю, проꙁорьноѭ, проꙁорьноюпроꙁорьнѫѭ, проꙁорьноѫ, проꙁорьноѧ, проꙁорьноюпроꙁорьнѣпроꙁорьнꙑѧ, проꙁорьнꙑꙗ, проꙁорьнꙑепроꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнѣхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнꙑмъ, проꙁорьнѣмъ, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнꙑмь, проꙁорьнѣмьпроꙁорьнꙑѧ, проꙁорьнꙑꙗ, проꙁорьнꙑепроꙁорьнꙑм, проꙁорьнꙑмпроꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхъ, проꙁорьнꙑхь, проꙁорьнꙑхьпроꙁорьнѣпроꙁорьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
проꙁорьнꙑма, проꙁорьнꙑмапроꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшапроꙁорьнѣшѹ, проꙁорьнѣшюпроꙁорьнѣпроꙁорьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
проꙁорьнѣшемь, проꙁорьнѣшемъпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣпроꙁорьнѣше, проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшь, проꙁорьнѣшъпроꙁорьнѣшемъ, проꙁорьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
проꙁорьнѣшѧпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшапроꙁорьнѣшѹ, проꙁорьнѣшюпроꙁорьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
проꙁорьнѣе, проꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшапроꙁорьнѣшѹ, проꙁорьнѣшюпроꙁорьнѣе, проꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшапроꙁорьнѣшемь, проꙁорьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣе, проꙁорьнѣпроꙁорьнѣша, проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшь, проꙁорьнѣшъпроꙁорьнѣшемъ, проꙁорьнѣшемьпроꙁорьнѣша, проꙁорьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѹ, проꙁорьнѣшюпроꙁорьнѣшемапроꙁорьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
проꙁорьнѣшѧ, проꙁорьнѣшѫ, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѫ, проꙁорьнѣшѧ, проꙁорьнѣшѹпроꙁорьнѣшеѭ, проꙁорьнѣшеѫ, проꙁорьнѣшеѧ, проꙁорьнѣшеюпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
проꙁорьнѣшѧ, проꙁорьнѣшѫ, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшь, проꙁорьнѣшъпроꙁорьнѣшамъ, проꙁорьнѣшамьпроꙁорьнѣшѧ, проꙁорьнѣше, проꙁорьнѣшѫпроꙁорьнѣшампроꙁорьнѣшахъ, проꙁорьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѹ, проꙁорьнѣшюпроꙁорьнѣшамапроꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшаго, проꙁорьнѣшаего, проꙁорьнѣшааго, проꙁорьнѣшагопроꙁорьнѣшѹмѹ, проꙁорьнѣшѹемѹ, проꙁорьнѣшѹѹмѹ, проꙁорьнѣшѹмѹ, проꙁорьнѣшюмѹ, проꙁорьнѣшюемѹ, проꙁорьнѣшюѹмѹ, проꙁорьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
проꙁорьнѣпроꙁорьнѣшаго, проꙁорьнѣшаего, проꙁорьнѣшааго, проꙁорьнѣшагопроꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъпроꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъпроꙁорьнѣпроꙁорьнѣше, проꙁорьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхь, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмьпроꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшѫѫпроꙁорьнѣшм, проꙁорьнѣшмпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
проꙁорьнѣшѹю, проꙁорьнѣшююпроꙁорьнѣшма, проꙁорьнѣшмапроꙁорьнѣе, проꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшаго, проꙁорьнѣшаего, проꙁорьнѣшааго, проꙁорьнѣшагопроꙁорьнѣшѹмѹ, проꙁорьнѣшѹемѹ, проꙁорьнѣшѹѹмѹ, проꙁорьнѣшѹмѹ, проꙁорьнѣшюмѹ, проꙁорьнѣшюемѹ, проꙁорьнѣшюѹмѹ, проꙁорьнѣшюмѹпроꙁорьнѣе, проꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
проꙁорьнѣшаго, проꙁорьнѣшаего, проꙁорьнѣшааго, проꙁорьнѣшагопроꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъпроꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъпроꙁорьнѣе, проꙁорьнѣ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшепроꙁорьнѣшаꙗ, проꙁорьнѣшаѣ, проꙁорьнѣшаѧпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхь, проꙁорьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмьпроꙁорьнѣшаꙗ, проꙁорьнѣшаѣ, проꙁорьнѣшаѧпроꙁорьнѣшм, проꙁорьнѣшмпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѹю, проꙁорьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
проꙁорьнѣшма, проꙁорьнѣшмапроꙁорьнѣшꙗ, проꙁорьнѣшѣ, проꙁорьнѣшаꙗпроꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшѧѩ, проꙁорьнѣшѫѫ, проꙁорьнѣшаѧ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшеѥпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѫѫ, проꙁорьнѣшѫѭ, проꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшѧѩ, проꙁорьнѣшююпроꙁорьнѣшѫѫ, проꙁорьнѣшѫѭ, проꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшѧѩ, проꙁорьнѣшюю, проꙁорьнѣшеѭ, проꙁорьнѣшеѫ, проꙁорьнѣшеѧ, проꙁорьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
проꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшꙗ, проꙁорьнѣшѣпроꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшѧѩ, проꙁорьнѣшѫѫ, проꙁорьнѣшаѧ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшеѥпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхь, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмъ, проꙁорьнѣшмь, проꙁорьнѣшмьпроꙁорьнѣшѧѧ, проꙁорьнѣшѧѩ, проꙁорьнѣшѫѫ, проꙁорьнѣшаѧ, проꙁорьнѣшее, проꙁорьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
проꙁорьнѣшм, проꙁорьнѣшмпроꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхъ, проꙁорьнѣшхь, проꙁорьнѣшхьпроꙁорьнѣшпроꙁорьнѣшѹю, проꙁорьнѣшююпроꙁорьнѣшма, проꙁорьнѣшма
проꙁорьнъ -ꙑ прил Пророчески, който се отнася до пророчество тебе ѹбо благословьѭ. а тъ беꙁ благословьнꙗ стъ ... дондеже не отъстѫптъ мѫдръствованꙗ отълѫвъшхъ сꙙ.  вьсѣьстѣ цръкв сповѣстъ пробштт сꙙ. то слꙑшавъ онъ вьсѹд сꙙ. о стар проꙁорьнѣѣмь дарѹ С 299.1 Изч С Гр διορατικός Нвб Срв прозорен остар ВА прозорлив ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР