Исторически речник
проꙁрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проꙁратпроꙁраѭ, проꙁраѫ, проꙁраѧ, проꙁраюпроꙁраш, проꙁраеш, проꙁраашпроꙁратъ, проꙁраетъ, проꙁраатъ, проꙁрать, проꙁраеть, проꙁраать, проꙁрат, проꙁрает, проꙁраатпроꙁрамъ, проꙁраемъ, проꙁраамъ, проꙁрамь, проꙁраемь, проꙁраамь, проꙁрам, проꙁраем, проꙁраам, проꙁрамо, проꙁраемо, проꙁраамопроꙁрате, проꙁраете, проꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проꙁраѭтъ, проꙁраѫтъ, проꙁраѧтъ, проꙁраютъ, проꙁраѭть, проꙁраѫть, проꙁраѧть, проꙁрають, проꙁраѭт, проꙁраѫт, проꙁраѧт, проꙁраютпроꙁравѣ, проꙁраевѣ, проꙁраавѣпроꙁрата, проꙁраета, проꙁраатапроꙁрате, проꙁраете, проꙁраатепроꙁрапроꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проꙁрамъ, проꙁрамь, проꙁрампроꙁратепроꙁравѣпроꙁратапроꙁрахъ, проꙁрахь, проꙁрахпроꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проꙁрапроꙁрахомъ, проꙁрахомь, проꙁрахом, проꙁрахмꙑпроꙁрастепроꙁрашѧ, проꙁрашѫ, проꙁраша, проꙁраше, проꙁрахѫпроꙁраховѣпроꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проꙁрастепроꙁраахъ, проꙁрахъ, проꙁраахь, проꙁрахь, проꙁраах, проꙁрахпроꙁрааше, проꙁрашепроꙁрааше, проꙁрашепроꙁраахомъ, проꙁрахомъ, проꙁраахомь, проꙁрахомь, проꙁраахом, проꙁрахомпроꙁраашете, проꙁрашете, проꙁраасте, проꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проꙁраахѫ, проꙁрахѫ, проꙁраахѹ, проꙁрахѹпроꙁрааховѣ, проꙁраховѣпроꙁраашета, проꙁрашета, проꙁрааста, проꙁрастапроꙁраашете, проꙁрашете, проꙁраасте, проꙁрасте
проꙁрат -проꙁраѭ -проꙁраш несв Проглеждам, възвръщам си зрението ꙇсъ рее ма. шъдъша въꙁвѣстта оанов. ѣже вдѣста  слꙑшаста. ѣко слѣп проꙁраѭтъ. хром ходѧтъ М Лк 7.22 Срв.Мт 11.5 М З А тѣмже ꙗвѣ прѣжде вьпꙗше саа к н҄мъ глаголꙙ. глѹс слꙑште.  слѣп проꙁрате вдѣт С 323.3 Изч М З А С Гр ἀναβλέπω Нвб Срв прозирам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР