Исторически речник
продьлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
продьлтпродьлѭ, продьлѧ, продьлюпродьлшпродьлтъ, продьлть, продьлтпродьлмъ, продьлмь, продьлм, продьлмопродьлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
продьлѧтъ, продьлѧть, продьлѧтпродьлвѣпродьлтапродьлтепродьлпродьл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
продьлмъ, продьлмь, продьлмпродьлтепродьлвѣпродьлтапродьлхъ, продьлхь, продьлхпродьл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
продьлпродьлхомъ, продьлхомь, продьлхом, продьлхмꙑпродьлстепродьлшѧ, продьлшѫ, продьлша, продьлше, продьлхѫпродьлховѣпродьлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
продьлстепродьлꙗахъ, продьлѣахъ, продьлаахъ, продьлѣхъ, продьлꙗхъ, продьлѧахъ, продьлѧхъ, продьлꙗахь, продьлѣахь, продьлаахь, продьлѣхь, продьлꙗхь, продьлѧахь, продьлѧхь, продьлꙗах, продьлѣах, продьлаах, продьлѣх, продьлꙗх, продьлѧах, продьлѧхпродьлꙗаше, продьлѣаше, продьлааше, продьлѣше, продьлꙗше, продьлѧаше, продьлѧшепродьлꙗаше, продьлѣаше, продьлааше, продьлѣше, продьлꙗше, продьлѧаше, продьлѧшепродьлꙗахомъ, продьлѣахомъ, продьлаахомъ, продьлѣхомъ, продьлꙗхомъ, продьлѧахомъ, продьлѧхомъ, продьлꙗахомь, продьлѣахомь, продьлаахомь, продьлѣхомь, продьлꙗхомь, продьлѧахомь, продьлѧхомь, продьлꙗахом, продьлѣахом, продьлаахом, продьлѣхом, продьлꙗхом, продьлѧахом, продьлѧхомпродьлꙗашете, продьлѣашете, продьлаашете, продьлѣшете, продьлꙗшете, продьлꙗасте, продьлѣасте, продьлаасте, продьлѣсте, продьлꙗсте, продьлѧасте, продьлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
продьлꙗахѫ, продьлѣахѫ, продьлаахѫ, продьлѣхѫ, продьлꙗхѫ, продьлꙗахѹ, продьлѣахѹ, продьлаахѹ, продьлѣхѹ, продьлꙗхѹ, продьлѧахѹ, продьлѧхѹпродьлꙗаховѣ, продьлѣаховѣ, продьлааховѣ, продьлѣховѣ, продьлꙗховѣ, продьлѧаховѣ, продьлѧховѣпродьлꙗашета, продьлѣашета, продьлаашета, продьлѣшета, продьлꙗшета, продьлꙗаста, продьлѣаста, продьлааста, продьлѣста, продьлꙗста, продьлѧаста, продьлѧстапродьлꙗашете, продьлѣашете, продьлаашете, продьлѣшете, продьлꙗшете, продьлꙗасте, продьлѣасте, продьлаасте, продьлѣсте, продьлꙗсте, продьлѧасте, продьлѧсте
продьлт -продьлѭ -продьлш св Продължа, удължа, направя нещо да трае дълго хъ ... кротко же трьпꙙ клеветꙑ.  немоштьнъ мнмъ бѣ. премьѧ ьсть отъ агг҄елъ.  да не продьл҄ѫ слова. да прдемъ вь самѫ главѫ вештї. конььнѣе же веденъ бꙑвааше на крьстъ С 481.26 Изч С Гр μηκύνω Вж. при продльжт Нвб