Исторически речник
продльжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
продльжатпродльжаѭ, продльжаѫ, продльжаѧ, продльжаюпродльжаш, продльжаеш, продльжаашпродльжатъ, продльжаетъ, продльжаатъ, продльжать, продльжаеть, продльжаать, продльжат, продльжает, продльжаатпродльжамъ, продльжаемъ, продльжаамъ, продльжамь, продльжаемь, продльжаамь, продльжам, продльжаем, продльжаам, продльжамо, продльжаемо, продльжаамопродльжате, продльжаете, продльжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
продльжаѭтъ, продльжаѫтъ, продльжаѧтъ, продльжаютъ, продльжаѭть, продльжаѫть, продльжаѧть, продльжають, продльжаѭт, продльжаѫт, продльжаѧт, продльжаютпродльжавѣ, продльжаевѣ, продльжаавѣпродльжата, продльжаета, продльжаатапродльжате, продльжаете, продльжаатепродльжапродльжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
продльжамъ, продльжамь, продльжампродльжатепродльжавѣпродльжатапродльжахъ, продльжахь, продльжахпродльжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
продльжапродльжахомъ, продльжахомь, продльжахом, продльжахмꙑпродльжастепродльжашѧ, продльжашѫ, продльжаша, продльжаше, продльжахѫпродльжаховѣпродльжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
продльжастепродльжаахъ, продльжахъ, продльжаахь, продльжахь, продльжаах, продльжахпродльжааше, продльжашепродльжааше, продльжашепродльжаахомъ, продльжахомъ, продльжаахомь, продльжахомь, продльжаахом, продльжахомпродльжаашете, продльжашете, продльжаасте, продльжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
продльжаахѫ, продльжахѫ, продльжаахѹ, продльжахѹпродльжааховѣ, продльжаховѣпродльжаашета, продльжашета, продльжааста, продльжастапродльжаашете, продльжашете, продльжаасте, продльжасте
продльжат -продльжаѭ -продльжаш несв Продължавам, разгръщам, развивам ꙗкоже бо вь вергахъ ꙁлатахъ. пртокꙑ дрѹгъ дрѹꙁѣ сьплетенъ. дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ кождо. съвъкѹплено же кождо комьждо.  продльжамо стъ  сце  свꙙтꙑхъ еуагг҄ел юдеса С 318.18 Разпростирам.  хотꙙште покаꙁат.  прѣдъ смъ льстьца сѫшта.  до гроба ꙁъль продлъжаѭтъ. того дѣлꙗ скорѣ въста С 443.20—21 Изч С Гр παραπέμπω ἐκτείνω продлъжат Нвб продължавам, продължа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА