Исторически речник
прогласт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прогластпроглашѫ, проглашѹпрогласшпрогластъ, прогласть, прогластпрогласмъ, прогласмь, прогласм, прогласмопрогласте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прогласѧтъ, прогласѧть, прогласѧтпрогласвѣпрогластапрогластепрогласпроглас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прогласмъ, прогласмь, прогласмпрогластепрогласвѣпрогластапрогласхъ, прогласхь, прогласхпроглас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прогласпрогласхомъ, прогласхомь, прогласхом, прогласхмꙑпрогласстепрогласшѧ, прогласшѫ, прогласша, прогласше, прогласхѫпрогласховѣпрогласста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прогласстепроглашаахъ, проглашахъ, проглашаахь, проглашахь, проглашаах, проглашахпроглашааше, проглашашепроглашааше, проглашашепроглашаахомъ, проглашахомъ, проглашаахомь, проглашахомь, проглашаахом, проглашахомпроглашаашете, проглашашете, проглашаасте, проглашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проглашаахѫ, проглашахѫ, проглашаахѹ, проглашахѹпроглашааховѣ, проглашаховѣпроглашаашете, проглашашете, проглашаасте, проглашастепроглашаашета, проглашашета, проглашааста, проглашаста
прогласт -проглашѫ -прогласш св 1. Проглася, изрека пророчество, кажа пророчески думи; предскажа ті вамъ бѫдѫтъ сѫдьѩ по гнѹ словесі добрѣ ѹбо сего раді прогласі. о васъ ісаі. пророкъ глѧ. не нꙑнѣ постꙑдітъ сѧ іѣ(..)въ ні нꙑнѣ ліца прѣложітъ ꙇлъ К 1а 8 се бо пророкъ прѣжде ꙁдалее проглас. дадꙙтъ сꙙ рее кн҄гꙑ пеатълѣнꙑѧ. мѫжѹ ѹмѣѭштѹ кн҄гꙑ С 246.29 2. Запея, започна да пея съ естьѭ ꙇ отрокꙑ намъ д(..)іте ꙇ мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћлскѫѭ (...) ѹенѹѭ боѹгод(.)нѣ ꙇ т намъ ꙁаънѫтъ ꙇ т прогласѧтъ новоѭ пѣснь К 1а 29 Изч К С Гр προαναφωνέω прогласіт Нвб проглася, прогласявам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА