Исторически речник
проглаголат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проглаголатпроглаголѭ, проглаголѧ, проглаголюпроглаголешпроглаголетъ, проглаголеть, проглаголетпроглаголемъ, проглаголемь, проглаголем, проглаголемопроглаголете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проглаголѭтъ, проглаголѧтъ, проглаголютъ, проглаголѭть, проглаголѧть, проглаголють, проглаголѭт, проглаголѧт, проглаголютпроглаголевѣпроглаголетапроглаголете, проглаголетапроглаголпроглагол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проглаголмъ, проглаголѣмъ, проглаголꙗмъ, проглаголмь, проглаголѣмь, проглаголꙗмь, проглаголм, проглаголѣм, проглаголꙗмпроглаголте, проглаголѣте, проглаголꙗтепроглаголвѣ, проглаголѣвѣ, проглаголꙗвѣпроглаголта, проглаголѣта, проглаголꙗтапроглаголахъ, проглаголахь, проглаголахпроглагола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проглаголапроглаголахомъ, проглаголахомь, проглаголахом, проглаголахмꙑпроглаголастепроглаголашѧ, проглаголашѫ, проглаголаша, проглаголаше, проглаголахѫпроглаголаховѣпроглаголаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проглаголастепроглаголаахъ, проглаголахъ, проглаголаахь, проглаголахь, проглаголаах, проглаголахпроглаголааше, проглаголашепроглаголааше, проглаголашепроглаголаахомъ, проглаголахомъ, проглаголаахомь, проглаголахомь, проглаголаахом, проглаголахомпроглаголаашете, проглаголашете, проглаголаасте, проглаголасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проглаголаахѫ, проглаголахѫ, проглаголаахѹ, проглаголахѹпроглаголааховѣ, проглаголаховѣпроглаголаашета, проглаголашета, проглаголааста, проглаголастапроглаголаашете, проглаголашете, проглаголаасте, проглаголасте
проглаголат -проглаголѭ -проглагол҄еш св несв 1. Получа способност да говоря, проговоря, продумам ꙇ бѣ ꙁгонѧ бѣсъ  тъ бѣ нѣмъ. бꙑстъ же бѣсѹ ꙁгънанѹ прогла нѣмꙑ. ꙇ двлѣахѫ сѧ народ М Лк 11.14 З. Срв.Мт 9.33 М З А СК ꙇ се бѫдеш млъѧ  не могꙑ проглаголат. до негоже дьне бѫдетъ се. ꙁане не вѣрова словесемъ момъ М Лк 1.20 А  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ.  прмнѫвъ къ ѹстомъ.  тѣмъ жде обраꙁомъ кръстънꙑмъ сътворвъ отвръꙁе мѹ ѹста.  сътворвъ мѹ томь асѣ проглаголат С 553.2 2. Говоря, притежавам способност да говоря їдол ѩꙁкъ съребрьн ї ꙁлат҇҇. дѣла рѫкъ ль. ѹста їмѫтъ ї не проглѭтъ. ѡ їмѫтъ ї не вдѩтъ СП 134.16 Изч М З А СК СП С Гр λαλέω Нвб Срв глаголя остар диал ОА ВА ЕтМл МлБТР РБЕ РРОДД