Исторически речник
провѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
провѣꙗтпровѣѭ, провѣѫ, провѣѧ, провѣюпровѣш, провѣеш, провѣашпровѣтъ, провѣетъ, провѣатъ, провѣть, провѣеть, провѣать, провѣт, провѣет, провѣатпровѣмъ, провѣемъ, провѣамъ, провѣмь, провѣемь, провѣамь, провѣм, провѣем, провѣам, провѣмо, провѣемо, провѣамопровѣте, провѣете, провѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
провѣѭтъ, провѣѫтъ, провѣѧтъ, провѣютъ, провѣѭть, провѣѫть, провѣѧть, провѣють, провѣѭт, провѣѫт, провѣѧт, провѣютпровѣвѣ, провѣевѣ, провѣавѣпровѣта, провѣета, провѣатапровѣте, провѣете, провѣатепровѣпровѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
провѣмъ, провѣмь, провѣмпровѣтепровѣвѣпровѣтапровѣꙗхъ, провѣꙗхь, провѣꙗх, провѣѧхъ, провѣѧхь, провѣѧхпровѣꙗ, провѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
провѣꙗ, провѣѧпровѣꙗхомъ, провѣꙗхомь, провѣꙗхом, провѣꙗхмꙑ, провѣѧхомъ, провѣѧхомь, провѣѧхомпровѣꙗсте, провѣѧстепровѣꙗшѧ, провѣꙗшѫ, провѣꙗша, провѣꙗше, провѣꙗхѫ, провѣѧшапровѣꙗховѣ, провѣѧховѣпровѣꙗста, провѣѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
провѣꙗсте, провѣѧстепровѣꙗхъ, провѣꙗхь, провѣꙗх, провѣѧхъ, провѣѧхь, провѣѧхпровѣꙗше, провѣѧшепровѣꙗше, провѣѧшепровѣꙗхомъ, провѣꙗхом, провѣѧхомъ, провѣѧхомь, провѣѧхомпровѣꙗшете, провѣꙗсте, провѣѧшете, провѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
провѣꙗхѫ, провѣꙗхѹ, провѣѧхѹпровѣꙗховѣ, провѣѧховѣпровѣꙗшета, провѣꙗста, провѣѧшета, провѣѧстапровѣꙗшете, провѣꙗсте, провѣѧшете, провѣѧсте
провѣꙗт -провѣѭ -провѣш св За вятър — проветря, продухам вьстан сѣвере  прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ. ꙁаѹтра рее въсходꙙ їс С 349.15 Изч С Гр διαπνέω Нвб провея [се], провявам [се] остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл