Исторически речник
провъстрѫбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
провъстрѫбтпровъстрѫблѭ, провъстрѫблѧ, провъстрѫбѧ, провъстрѫбьѭ, провъстрѫблю, провъстрѹблѭ, провъстрѹблѧ, провъстрѹбѧ, провъстрѹбьѭ, провъстрѹблюпровъстрѫбш, провъстрѹбшпровъстрѫбтъ, провъстрѫбть, провъстрѫбт, провъстрѹбтъ, провъстрѹбть, провъстрѹбтпровъстрѫбмъ, провъстрѫбмь, провъстрѫбм, провъстрѫбмо, провъстрѹбмъ, провъстрѹбмь, провъстрѹбм, провъстрѹбмопровъстрѫбте, провъстрѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
провъстрѫбѧтъ, провъстрѫбѧть, провъстрѫбѧт, провъстрѹбѧтъ, провъстрѹбѧть, провъстрѹбѧтпровъстрѫбвѣ, провъстрѹбвѣпровъстрѫбта, провъстрѹбтапровъстрѫбте, провъстрѹбтепровъстрѫб, провъстрѹбпровъстрѫб, провъстрѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
провъстрѫбмъ, провъстрѫбмь, провъстрѫбм, провъстрѹбмъ, провъстрѹбмь, провъстрѹбмпровъстрѫбте, провъстрѹбтепровъстрѫбвѣ, провъстрѹбвѣпровъстрѫбта, провъстрѹбтапровъстрѫбхъ, провъстрѫбхь, провъстрѫбх, провъстрѹбхъ, провъстрѹбхь, провъстрѹбхпровъстрѫб, провъстрѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
провъстрѫб, провъстрѹбпровъстрѫбхомъ, провъстрѫбхомь, провъстрѫбхом, провъстрѫбхмꙑ, провъстрѹбхомъ, провъстрѹбхомь, провъстрѹбхом, провъстрѹбхмꙑпровъстрѫбсте, провъстрѹбстепровъстрѫбшѧ, провъстрѫбшѫ, провъстрѫбша, провъстрѫбше, провъстрѫбхѫ, провъстрѹбшѧ, провъстрѹбшѫ, провъстрѹбша, провъстрѹбшепровъстрѫбховѣ, провъстрѹбховѣпровъстрѫбста, провъстрѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
провъстрѫбсте, провъстрѹбстепровъстрѫблѣахъ, провъстрѹбѧхъ, провъстрѫблѣахь, провъстрѹбѧхь, провъстрѫблѣах, провъстрѹбѧхпровъстрѫблѣаше, провъстрѹбѧшепровъстрѫблѣаше, провъстрѹбѧшепровъстрѫблѣахомъ, провъстрѹбѧхомъ, провъстрѫблѣахомь, провъстрѹбѧхомь, провъстрѫблѣахом, провъстрѹбѧхомпровъстрѫблѣашете, провъстрѫблѣасте, провъстрѹбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
провъстрѫблѣахѫ, провъстрѫблѣахѹ, провъстрѹбѧхѹпровъстрѫблѣаховѣ, провъстрѹбѧховѣпровъстрѫблѣашета, провъстрѫблѣаста, провъстрѹбѧстапровъстрѫблѣашете, провъстрѫблѣасте, провъстрѹбѧсте
провъстрѫбт -провъстрѫблѭ -провъстрѫбш св Възвестя, разглася, протръбя, разтръбя ддъ же о въсхожден въ правꙿдѫ правдѫ провьстрѫб. въꙁде бъ въсклцаньмъ. гь въ гласѣ трѫбьнѣ С 478.28 Изч С провьстрѫбт Нвб Срв протръбя ОА ЕтМл БТР АР