Исторически речник
пробѣгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пробѣгнѫтпробѣгнѫ, пробѣгнѹпробѣгнешпробѣгнетъ, пробѣгнеть, пробѣгнетпробѣгнемъ, пробѣгнемь, пробѣгнемпробѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пробѣгнѫтъ, пробѣгнѹтъ, пробѣгнѫть, пробѣгнѹть, пробѣгнѫт, пробѣгнѹтпробѣгневѣпробѣгнетапробѣгнетепробѣгнпробѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пробѣгнѣмъ, пробѣгнѣмь, пробѣгнѣмпробѣгнѣтепробѣгнѣвѣпробѣгнѣтапробѣгъ, пробѣгохъ, пробѣгь, пробѣгохь, пробѣгохпробѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пробѣжепробѣгомъ, пробѣгохомъ, пробѣгомь, пробѣгохомь, пробѣгом, пробѣгохомпробѣжете, пробѣгостепробѣгѫ, пробѣгошѧ, пробѣгошѫ, пробѣгоша, пробѣгошепробѣговѣ, пробѣгоховѣпробѣжета, пробѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пробѣжета, пробѣгоста*пробѣгнѣахъ*пробѣгнѣаше*пробѣгнѣаше*пробѣгнѣахомъ*пробѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*пробѣгнѣахѫ*пробѣгнѣаховѣ*пробѣгнѣашета*пробѣгнѣашете
пробѣгнѫт -пробѣгнѫ -пробѣгнеш св Избягам, изляза бързо отнякъде ꙁаклнаѭ тѧ. ꙁд ꙇсъсѫда сего.  отълѫ сѧ отъ ѫдовъ его. ꙇ не ѹкрꙑ сѧ н въ едномь же ѫдѣ тѣлес его. нъ пробѣгн менемь жвааго ба СЕ 55b 1 Изч СЕ Гр φυγῇ φυγαδεύομαι Нвб пробегна ОА пробягна БТР АР Срв пробягам ОА ВА БТР АР