Исторически речник
пробост  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пробостпрободѫ, прободѹпрободешпрободетъ, прободеть, прободетпрободемъ, прободемь, прободем, прободемопрободедете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прободѫтъ, прободѹтъ, прободѫть, прободѹть, прободѫт, прободѹтпрободевѣпрободетапрободетепрободпробод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прободѣмъ, прободѣмь, прободѣмпрободѣтепрободѣвѣпрободѣтапробасъ, прободохъ, пробась, прободохь, прободохпрободе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прободепробасомъ, прободохомъ, пробасомь, прободохомь, прободохом, прободохмꙑпробасте, прободостепробасѧ, прободошѧ, прободошѫ, прободоша, прободоше, прободохѫпробасовѣ, прободоховѣпробаста, прободоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пробасте, прободостепрободѣхъ, прободѣхь, прободѣхпрободѣшепрободѣшепрободѣхомъ, прободѣхомь, прободѣхомпрободѣшете, прободѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прободѣхѫ, прободѣхѹпрободѣховѣпрободѣшета, прободѣстапрободѣшете, прободѣсте
пробост -прободѫ -прободеш св 1. Пробода, пронижа, нараня с остър предмет еднъ отъ вонъ. копемь емѹ ребра прободе. ꙁде абе кръвъ  вода М Йо 19.34 З, А, СК, Б. Срв.Мт 27.49 М З А сего рад прободена бꙑшꙙ ребра. да ѹвѣмъ ꙗко не тъкма мѫжемъ. прнесе съпасень страсть хва. нъ  женамъ С 482.19—20 ѹснѫхъ на крьстѣ.  копьмъ прободенъ бꙑхъ вь ребра. тебе рад ѹснѫвъшаго въ ра.  еугѫ отъ ребра ꙁведъша С 469.25 въложѫ пръстъ сво въ гвоꙁднꙑѧ ꙗꙁвꙑ. т тъгда вьꙁвѣрꙋѭ ѹдес ꙁъло вьꙁштѫ сеѭ с рѫкоѭ. же мене рад ребро прободено бꙑстъ С 501.1 прободенꙑ νυγηϑείς Прободен водѫ  крьвь сто отъ прободенꙑхъ ребръ свохъ спсъ. да  раꙁбонка свободтъ отъ налⷤештхъ мѹ ꙁълъ.  крьвь своѭ ꙁбавьень бꙑвъше ꙗвтъ. мѫштїмъ на н҄ь надеждѫ С 483.17 2. Убия с нож, копие и под раꙁгнѣвавъ же сꙙ комсъ ꙗко двмъ жвотомъ слꙑштъ. повелѣ вономъ свомъ. да прободѫтъ ѭ. она же велм отъсковъш ꙁде вь слѣдъ състольнка кнꙙжа.  аб ꙁдꙑха С 233.29—30 Образно. кꙑ бо гвоꙁд сце остръ ꙗкоже ꙁавстꙿ. мѣѭштѹѹмѹ ѭ срьдьце прободетъ ... ꙗкоже ꙁавсть добрѣ цвьтѫштї цвѣтъ. любъве ѹвꙙждатъ С 399.16 М З А СК Б СЕ С Гр νύσσω ἐκκεντέω τιτρώσκω διατετραίνω πλήσσω κεντέω Нвб пробода ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА