Исторически речник
проблѫдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проблѫдт сѧпроблѫждѫ, проблѹждѫ, проблѫждѹ, проблѹждѹпроблѫдш, проблѹдшпроблѫдтъ, проблѹдтъ, проблѫдть, проблѹдть, проблѫдт, проблѹдтпроблѫдмъ, проблѹдмъ, проблѫдмь, проблѹдмь, проблѫдм, проблѹдм, проблѫдмо, проблѹдмопроблѫдте, проблѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проблѫдѧтъ, проблѹдѧтъ, проблѫдѧть, проблѹдѧть, проблѫдѧт, проблѹдѧтпроблѫдвѣ, проблѹдвѣпроблѫдта, проблѹдтапроблѫдте, проблѹдтепроблѫд, проблѹдпроблѫд, проблѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проблѫдмъ, проблѹдмъ, проблѫдмь, проблѹдмь, проблѫдм, проблѹдмпроблѫдте, проблѹдтепроблѫдвѣ, проблѹдвѣпроблѫдта, проблѹдтапроблѫдхъ, проблѹдхъ, проблѫдхь, проблѹдхь, проблѫдх, проблѹдхпроблѫд, проблѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проблѫд, проблѹдпроблѫдхомъ, проблѹдхомъ, проблѫдхомь, проблѹдхомь, проблѫдхом, проблѹдхом, проблѫдхмꙑ, проблѹдхмꙑпроблѫдсте, проблѹдстепроблѫдшѧ, проблѹдшѧ, проблѫдшѫ, проблѫдша, проблѹдша, проблѫдше, проблѹдше, проблѫдхѫпроблѫдховѣ, проблѹдховѣпроблѫдста, проблѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проблѫдсте, проблѹдстепроблѫждаахъ, проблѫждахъ, проблѹдѧхъ, проблѫждаахь, проблѫждахь, проблѹдѧхь, проблѫждаах, проблѫждах, проблѹдѧхпроблѫждааше, проблѫждаше, проблѹдѧшепроблѫждааше, проблѫждаше, проблѹдѧшепроблѫждаахомъ, проблѫждахомъ, проблѹдѧхомъ, проблѫждаахомь, проблѫждахомь, проблѹдѧхомь, проблѫждаахом, проблѫждахом, проблѹдѧхомпроблѫждаашете, проблѫждашете, проблѫждаасте, проблѫждасте, проблѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проблѫждаахѫ, проблѫждахѫ, проблѫждаахѹ, проблѫждахѹ, проблѹдѧхѹпроблѫждааховѣ, проблѫждаховѣ, проблѹдѧховѣпроблѫждаашета, проблѫждашета, проблѫждааста, проблѫждаста, проблѹдѧстапроблѫждаашете, проблѫждашете, проблѫждаасте, проблѫждасте, проблѹдѧсте
проблѫдт сѧ -проблѫждѫ сѧ -проблѫдш сѧ св Отдам се на прелюбодеяние како л благꙑн҄ го надѣѭ сꙙ прѧт ꙿто. же дшеѭ  тѣломъ проблѫдвъ сꙙ отъ н҄его.  прѣлюбодѣствомъ себе оскврьнвꙑ С 523.29 Изч С Гр πορνεύω Нвб Срв блъдая остар ЕтМл блудя остар диал ВА НТ ЕтМл РБЕ ДА