Исторически речник
прѩтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
прѩтьнъ, прѩтьньпрѩтьнапрѩтьнѹпрѩтьнъ, прѩтьньпрѩтьнапрѩтьномь, прѩтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
прѩтьнѣпрѩтьне, прѩтьнꙑпрѩтьнпрѩтьнъ, прѩтьньпрѩтьномъ, прѩтьномьпрѩтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
прѩтьнꙑпрѩтьнѣхъ, прѩтьнѣхьпрѩтьнапрѩтьнѹпрѩтьномапрѩтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
прѩтьнапрѩтьнѹпрѩтьнопрѩтьнапрѩтьномь, прѩтьномъпрѩтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
прѩтьнапрѩтьнъ, прѩтьньпрѩтьномъ, прѩтьномьпрѩтьнапрѩтьнꙑпрѩтьнѣхъ, прѩтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
прѩтьнѣпрѩтьнѹпрѩтьномапрѩтьнапрѩтьнꙑ, прѩтьнѫпрѩтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
прѩтьнѫ, прѩтьнѹпрѩтьноѭ, прѩтьноѫ, прѩтьноѧ, прѩтьноюпрѩтьнѣпрѩтьнꙑпрѩтьнъ, прѩтьньпрѩтьнамъ, прѩтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
прѩтьнꙑпрѩтьнампрѩтьнахъ, прѩтьнахьпрѩтьнѣпрѩтьнѹпрѩтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
прѩтьнꙑ, прѩтьнꙑ, прѩтьнопрѩтьнаго, прѩтьнаего, прѩтьнааго, прѩтьнаго, прѩтьного, прѩтьнога, прѩтьнгопрѩтьнѹмѹ, прѩтьнѹемѹ, прѩтьнѹѹмѹ, прѩтьнѹмѹ, прѩтьноомѹ, прѩтьномѹ, прѩтьноѹмѹ, прѩтьнмѹпрѩтьнꙑ, прѩтьнꙑ, прѩтьнопрѩтьнаго, прѩтьнаего, прѩтьнааго, прѩтьнаго, прѩтьного, прѩтьнога, прѩтьнгопрѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
прѩтьнѣмь, прѩтьнѣемь, прѩтьнѣѣмь, прѩтьнѣамь, прѩтьнѣмь, прѩтьнѣмъ, прѩтьнѣемъ, прѩтьнѣѣмъ, прѩтьнѣамъ, прѩтьнѣмъ, прѩтьномь, прѩтьномъпрѩтьнꙑ, прѩтьнꙑ, прѩтьнопрѩтьнпрѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхь, прѩтьнѣхъ, прѩтьнѣхьпрѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмь, прѩтьнѣмъ, прѩтьнѣмьпрѩтьнꙑѧ, прѩтьнꙑꙗ, прѩтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
прѩтьнꙑм, прѩтьнꙑмпрѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхьпрѩтьнаꙗ, прѩтьнаа, прѩтьнаѣпрѩтьнѹю, прѩтьноюпрѩтьнꙑма, прѩтьнꙑмапрѩтьно, прѩтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
прѩтьнаго, прѩтьнаего, прѩтьнааго, прѩтьнаго, прѩтьного, прѩтьнога, прѩтьнгопрѩтьнѹмѹ, прѩтьнѹемѹ, прѩтьнѹѹмѹ, прѩтьнѹмѹ, прѩтьноомѹ, прѩтьномѹ, прѩтьноѹмѹ, прѩтьнмѹпрѩтьно, прѩтьноепрѩтьнаго, прѩтьннаего, прѩтьнааго, прѩтьнаго, прѩтьного, прѩтьнога, прѩтьнгопрѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмъпрѩтьнѣмь, прѩтьнѣемь, прѩтьнѣѣмь, прѩтьнѣамь, прѩтьнѣмь, прѩтьнѣмъ, прѩтьнѣемъ, прѩтьнѣѣмъ, прѩтьнѣамъ, прѩтьнѣмъ, прѩтьномь, прѩтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
прѩтьно, прѩтьноепрѩтьнаꙗ, прѩтьнаа, прѩтьнаѣ, прѩтьнаѧпрѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхь, прѩтьнѣхъ, прѩтьнѣхьпрѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмь, прѩтьнѣмъ, прѩтьнѣмьпрѩтьнаꙗ, прѩтьнаа, прѩтьнаѣ, прѩтьнаѧпрѩтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхьпрѩтьнѣпрѩтьнѹю, прѩтьноюпрѩтьнꙑма, прѩтьнꙑмапрѩтьнаꙗ, прѩтьнаа, прѩтьнаѣ, прѩтьнаѧпрѩтьнꙑѧ, прѩтьнꙑꙗ, прѩтьнѫѭ, прѩтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
прѩтьнѣ, прѩтьнопрѩтьнѫѭ, прѩтьнѹю, прѩтьноѭ, прѩтьноюпрѩтьнѫѭ, прѩтьноѫ, прѩтьноѧ, прѩтьноюпрѩтьнѣпрѩтьнꙑѧ, прѩтьнꙑꙗ, прѩтьнꙑепрѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнѣхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхь, прѩтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
прѩтьнꙑмъ, прѩтьнꙑмъ, прѩтьнѣмъ, прѩтьнꙑмь, прѩтьнꙑмь, прѩтьнѣмьпрѩтьнꙑѧ, прѩтьнꙑꙗ, прѩтьнꙑепрѩтьнꙑм, прѩтьнꙑмпрѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхъ, прѩтьнꙑхь, прѩтьнꙑхьпрѩтьнѣпрѩтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
прѩтьнꙑма, прѩтьнꙑмапрѩтьнѣ, прѩтьнѣшпрѩтьнѣшапрѩтьнѣшѹ, прѩтьнѣшюпрѩтьнѣпрѩтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
прѩтьнѣшемь, прѩтьнѣшемъпрѩтьнѣшпрѩтьнѣпрѩтьнѣше, прѩтьнѣшпрѩтьнѣшь, прѩтьнѣшъпрѩтьнѣшемъ, прѩтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
прѩтьнѣшѧпрѩтьнѣшпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшапрѩтьнѣшѹ, прѩтьнѣшюпрѩтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
прѩтьнѣе, прѩтьнѣ, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшапрѩтьнѣшѹ, прѩтьнѣшюпрѩтьнѣе, прѩтьнѣ, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшапрѩтьнѣшемь, прѩтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
прѩтьнѣшпрѩтьнѣе, прѩтьнѣпрѩтьнѣша, прѩтьнѣшпрѩтьнѣшь, прѩтьнѣшъпрѩтьнѣшемъ, прѩтьнѣшемьпрѩтьнѣша, прѩтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
прѩтьнѣшпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшпрѩтьнѣшѹ, прѩтьнѣшюпрѩтьнѣшемапрѩтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
прѩтьнѣшѧ, прѩтьнѣшѫ, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшпрѩтьнѣшѫ, прѩтьнѣшѧ, прѩтьнѣшѹпрѩтьнѣшеѭ, прѩтьнѣшеѫ, прѩтьнѣшеѧ, прѩтьнѣшеюпрѩтьнѣшпрѩтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
прѩтьнѣшѧ, прѩтьнѣшѫ, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшь, прѩтьнѣшъпрѩтьнѣшамъ, прѩтьнѣшамьпрѩтьнѣшѧ, прѩтьнѣше, прѩтьнѣшѫпрѩтьнѣшампрѩтьнѣшахъ, прѩтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
прѩтьнѣшпрѩтьнѣшѹ, прѩтьнѣшюпрѩтьнѣшамапрѩтьнѣ, прѩтьнѣшпрѩтьнѣшаго, прѩтьнѣшаего, прѩтьнѣшааго, прѩтьнѣшагопрѩтьнѣшѹмѹ, прѩтьнѣшѹемѹ, прѩтьнѣшѹѹмѹ, прѩтьнѣшѹмѹ, прѩтьнѣшюмѹ, прѩтьнѣшюемѹ, прѩтьнѣшюѹмѹ, прѩтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
прѩтьнѣпрѩтьнѣшаго, прѩтьнѣшаего, прѩтьнѣшааго, прѩтьнѣшагопрѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъпрѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъпрѩтьнѣпрѩтьнѣше, прѩтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхь, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмьпрѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшѫѫпрѩтьнѣшм, прѩтьнѣшмпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
прѩтьнѣшѹю, прѩтьнѣшююпрѩтьнѣшма, прѩтьнѣшмапрѩтьнѣе, прѩтьнѣ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшаго, прѩтьнѣшаего, прѩтьнѣшааго, прѩтьнѣшагопрѩтьнѣшѹмѹ, прѩтьнѣшѹемѹ, прѩтьнѣшѹѹмѹ, прѩтьнѣшѹмѹ, прѩтьнѣшюмѹ, прѩтьнѣшюемѹ, прѩтьнѣшюѹмѹ, прѩтьнѣшюмѹпрѩтьнѣе, прѩтьнѣ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
прѩтьнѣшаго, прѩтьнѣшаего, прѩтьнѣшааго, прѩтьнѣшагопрѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъпрѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъпрѩтьнѣе, прѩтьнѣ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшепрѩтьнѣшаꙗ, прѩтьнѣшаѣ, прѩтьнѣшаѧпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхь, прѩтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмьпрѩтьнѣшаꙗ, прѩтьнѣшаѣ, прѩтьнѣшаѧпрѩтьнѣшм, прѩтьнѣшмпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшпрѩтьнѣшѹю, прѩтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
прѩтьнѣшма, прѩтьнѣшмапрѩтьнѣшꙗ, прѩтьнѣшѣ, прѩтьнѣшаꙗпрѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшѧѩ, прѩтьнѣшѫѫ, прѩтьнѣшаѧ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшеѥпрѩтьнѣшпрѩтьнѣшѫѫ, прѩтьнѣшѫѭ, прѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшѧѩ, прѩтьнѣшююпрѩтьнѣшѫѫ, прѩтьнѣшѫѭ, прѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшѧѩ, прѩтьнѣшюю, прѩтьнѣшеѭ, прѩтьнѣшеѫ, прѩтьнѣшеѧ, прѩтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
прѩтьнѣшпрѩтьнѣшꙗ, прѩтьнѣшѣпрѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшѧѩ, прѩтьнѣшѫѫ, прѩтьнѣшаѧ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшеѥпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхь, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмъ, прѩтьнѣшмь, прѩтьнѣшмьпрѩтьнѣшѧѧ, прѩтьнѣшѧѩ, прѩтьнѣшѫѫ, прѩтьнѣшаѧ, прѩтьнѣшее, прѩтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
прѩтьнѣшм, прѩтьнѣшмпрѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхъ, прѩтьнѣшхь, прѩтьнѣшхьпрѩтьнѣшпрѩтьнѣшѹю, прѩтьнѣшююпрѩтьнѣшма, прѩтьнѣшма
прѩтьнъ -ꙑ прил Приятен, угоден, богоугоден дажд емѹ вѣдѣт. благодѣат вь пѣне. ꙇ славослове ... въ мⷧтвꙑ прѩтънꙑ. въ съвѣтъ правьденъ. срце съмѣрено СЕ 95а 10—11 рее же амнь глѭ вамъ. ѣко нкоторꙑ же проркъ прѩтенъ естъ въ отеъств своемъ М Лк 4.24А да н ѹенꙗ правꙑꙙ вѣрꙑ. беꙁ дѣлъ благъ прꙙтъна бѹ Х IIВб 5 лѣто господьн҄е прѩтьно ἐνιαυτὸς κυρίου δεκτός В Стария завет — петдесетата година, в която според Левит 25.8—54 ще се възстановят правата, свободата на израилтяните; Щастлива година благовѣстіті нщмъ посъла мѧ ... проповѣдат лѣто гне прѩтьно А Лк 4.19 СК прѩтьнъ бꙑт отъ кого προσδέχομαί τινι Желан съм от някого, приятен съм на някого н дѣла твормаꙗ беꙁ благоестьнъхъ ѹен прꙙтъна сѫтъ отъ ба Х IIВб 8 Изч М А СК СЕ Х Гр δεκτός εὐπρόσδεκτος прѩтънъ прꙙтънъ прѩтенъ Нвб приетен диал АК НТ ДА приятен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА