Исторически речник
пршесте  
пршесте вж пршьсть