Исторически речник
прѧщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѧщатпрѧщаѭ, прѧщаѫ, прѧщаѧ, прѧщаюпрѧщаш, прѧщаеш, прѧщаашпрѧщатъ, прѧщаетъ, прѧщаатъ, прѧщать, прѧщаеть, прѧщаать, прѧщат, прѧщает, прѧщаатпрѧщамъ, прѧщаемъ, прѧщаамъ, прѧщамь, прѧщаемь, прѧщаамь, прѧщам, прѧщаем, прѧщаам, прѧщамо, прѧщаемо, прѧщаамопрѧщате, прѧщаете, прѧщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѧщаѭтъ, прѧщаѫтъ, прѧщаѧтъ, прѧщаютъ, прѧщаѭть, прѧщаѫть, прѧщаѧть, прѧщають, прѧщаѭт, прѧщаѫт, прѧщаѧт, прѧщаютпрѧщавѣ, прѧщаевѣ, прѧщаавѣпрѧщата, прѧщаета, прѧщаатапрѧщате, прѧщаете, прѧщаатепрѧщапрѧща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѧщамъ, прѧщамь, прѧщампрѧщатепрѧщавѣпрѧщатапрѧщахъ, прѧщахь, прѧщахпрѧща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѧщапрѧщахомъ, прѧщахомь, прѧщахом, прѧщахмꙑпрѧщастепрѧщашѧ, прѧщашѫ, прѧщаша, прѧщаше, прѧщахѫпрѧщаховѣпрѧщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѧщастепрѧщаахъ, прѧщахъ, прѧщаахь, прѧщахь, прѧщаах, прѧщахпрѧщааше, прѧщашепрѧщааше, прѧщашепрѧщаахомъ, прѧщахомъ, прѧщаахомь, прѧщахомь, прѧщаахом, прѧщахомпрѧщаашете, прѧщашете, прѧщаасте, прѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѧщаахѫ, прѧщахѫ, прѧщаахѹ, прѧщахѹпрѧщааховѣ, прѧщаховѣпрѧщаашета, прѧщашета, прѧщааста, прѧщастапрѧщаашете, прѧщашете, прѧщаасте, прѧщасте
прѧщат -прѧщаѭ -прѧщаш несв Приобщавам се към някого, свързвам с някого [образно] благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьне ... въ мꙙ га ба стнна ... ꙗкоже родвꙑ го обьште бо цѣсарьств. а не вьнѣ тоѧ ьст сꙑнов слово прꙙштамо стъ С 327.19 Изч С Гр προσκληρόω прꙙштат Вж. при прѧщат сѧ Нвб