Исторически речник
прѧщань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѧщан, прѧщаньпрѧщанꙗ, прѧщана, прѧщаньꙗпрѧщаню, прѧщанѹ, прѧщаньюпрѧщанмь, прѧщаньмь, прѧщанмъ, прѧщаньмъ, прѧщанмь, прѧщанмъпрѧщан, прѧщань, прѧщанпрѧщанꙗ, прѧщана, прѧщаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѧщан, прѧщань, прѧщанепрѧщанмъ, прѧщаньмъ, прѧщанмь, прѧщаньмь, прѧщанмъ, прѧщанмь, прѧщаномъ, прѧщанамъпрѧщан, прѧщань, прѧщан, прѧщанмпрѧщанхъ, прѧщаньхъ, прѧщанхь, прѧщаньхь, прѧщанхъ, прѧщанхьпрѧщан, прѧщаньпрѧщаню, прѧщанѹ, прѧщанью
NnDu
прѧщанма, прѧщаньма, прѧщанма, прѧщанма
прѧщань -ꙗ ср В християнството — светото тайнство причастие [евхаристия], при което вярващият приема Христос във вид на хляб и вино, претворени от Св. Дух в истинско тяло и истинска кръв Христови самъ же стꙑ еппъ. ностань оглашаѧ мѫжꙙ съ женам  дѣтьм. молꙗаше нелцемѣрьнѣ прстѫпт къ хсов ...  веселѣахѫ сꙙ вьсѣмъ домомъ. прлежꙙште молтвѣ  прꙙштан стааго тѣла.  кръв га нашего їс ха С 541.17 Изч С прꙙштан Нвб причащение, причещение остар ВА НГер ЕтМл Срв причестяване ОА НГер ЕтМл АР