Исторически речник
прѧстьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѧстьно, прѧстъно, прѧстнопрѧстьна, прѧстъна, прѧстнапрѧстьнѹ, прѧстънѹ, прѧстнѹпрѧстьномь, прѧстъномь, прѧстномь, прѧстьномъ, прѧстъномъ, прѧстномъпрѧстьнѣ, прѧстънѣ, прѧстнѣпрѧстьна, прѧстъна, прѧстна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѧстьнъ, прѧстънъ, прѧстенъ, прѧстьнь, прѧстънь, прѧстеньпрѧстьномъ, прѧстъномъ, прѧстномъ, прѧстьномь, прѧстъномь, прѧстномьпрѧстьнꙑ, прѧстънꙑ, прѧстнꙑпрѧстьнѣхъ, прѧстънѣхъ, прѧстнѣхъ, прѧстьнѣхь, прѧстънѣхь, прѧстнѣхьпрѧстьнѣ, прѧстънѣ, прѧстнѣпрѧстьнѹ, прѧстънѹ, прѧстнѹ
NnDu
прѧстьнома, прѧстънома, прѧстнома
прѧстьно ср Причастен — църковно песнопение, което се изпълнява на литургията по време на тайнството причастие прѧстъно. ашѫ спсенѣ Е 25б 9 прⷱ҇. радѹте сѧ праведн о г Е 24б 15 прⷱ҇. глаⷭ҇. д҃. домѹ твоемѹ подобаетъ стꙑн г Е 25а 9 (прⷱ҇) (Мирчев, Кодов, с. 247, бел. Индекс) ꙁнамена сѧ Е 33а 10 Изч Е Гр τὸ κοινωνικόν прѧстъно Нвб причестно ЕтМл