Исторически речник
прнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прнтпрнѭ, прнѧ, прнюпрншпрнтъ, прнть, прнтпрнмъ, прнмь, прнм, прнмопрнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прнѧтъ, прнѧть, прнѧтпрнвѣпрнтапрнтепрнпрн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прнмъ, прнмь, прнмпрнтепрнвѣпрнтапрнхъ, прнхь, прнхпрн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прнпрнхомъ, прнхомь, прнхом, прнхмꙑпрнстепрншѧ, прншѫ, прнша, прнше, прнхѫпрнховѣпрнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прнстепрнꙗахъ, прнѣахъ, прнаахъ, прнѣхъ, прнꙗхъ, прнѧахъ, прнѧхъ, прнꙗахь, прнѣахь, прнаахь, прнѣхь, прнꙗхь, прнѧахь, прнѧхь, прнꙗах, прнѣах, прнаах, прнѣх, прнꙗх, прнѧах, прнѧхпрнꙗаше, прнѣаше, прнааше, прнѣше, прнꙗше, прнѧаше, прнѧшепрнꙗаше, прнѣаше, прнааше, прнѣше, прнꙗше, прнѧаше, прнѧшепрнꙗахомъ, прнѣахомъ, прнаахомъ, прнѣхомъ, прнꙗхомъ, прнѧахомъ, прнѧхомъ, прнꙗахомь, прнѣахомь, прнаахомь, прнѣхомь, прнꙗхомь, прнѧахомь, прнѧхомь, прнꙗахом, прнѣахом, прнаахом, прнѣхом, прнꙗхом, прнѧахом, прнѧхомпрнꙗашете, прнѣашете, прнаашете, прнѣшете, прнꙗшете, прнꙗасте, прнѣасте, прнаасте, прнѣсте, прнꙗсте, прнѧасте, прнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прнꙗахѫ, прнѣахѫ, прнаахѫ, прнѣхѫ, прнꙗхѫ, прнꙗахѹ, прнѣахѹ, прнаахѹ, прнѣхѹ, прнꙗхѹ, прнѧахѹ, прнѧхѹпрнꙗаховѣ, прнѣаховѣ, прнааховѣ, прнѣховѣ, прнꙗховѣ, прнѧаховѣ, прнѧховѣпрнꙗашета, прнѣашета, прнаашета, прнѣшета, прнꙗшета, прнꙗаста, прнѣаста, прнааста, прнѣста, прнꙗста, прнѧаста, прнѧстапрнꙗашете, прнѣашете, прнаашете, прнѣшете, прнꙗшете, прнꙗасте, прнѣасте, прнаасте, прнѣсте, прнꙗсте, прнѧасте, прнѧсте
прнт -прнѭ -прнш св Присъединя, причисля някого аще хощеш. да т ослабмъ. еще мало врѣмѧ скѹс сѧ. ѡⷮ҇вѣⷮ҇. н ѹбо помлѹте мѧ ха рад. недостонааго.  братрь прнте мѧ СЕ 92а 25 Изч СЕ Нвб Срв причиня ’стана причина’ ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР причиня ’направя’ диал ДА